Un nou material pioner a Europa evita morts d’aus per xocs contra vinyes emparrades

Vinyes emparrades per Birding Natura

Detall del nou material emprat per emparrar vinyes

L’empresa catalana Birding Natura ofereix un material més visible per a les aus i flexible, que evita seccionaments, sense perjudicar l’activitat agrícola

Vinyes emparrades per Birding Natura
Detall del nou material emprat per emparrar vinyes

El Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals ha impulsat, juntament amb l’empresa catalana Birding Natura, el desenvolupament d’un nou material per a les vinyes emparrades que evita col·lisions d’aus i, en cas de produir-se el xoc, elimina el risc de seccionaments de l’animal.

Aquest material, anomenat fleixos Sabird, possibilitaria el conreu de vinya emparrada en zones incloses a la Xarxa Natura 2000, on ara difícilment s’autoritza aquesta activitat pel risc que els filferros tradicionals suposen per a aus protegides, com l’àliga cuabarrada, el pioc salvatge o el sisó.

El cultiu de la vinya emparrada consisteix en guiar el creixement dels ceps recolzats en una armadura i uns filferros. Quan la distància entre les fileres és gran, s’hi afegeixen pals i conduccions de reg per degoteig. El filferro inferior que sosté el cep se situa a uns 40-50 centímetres del terra i, a mesura que la planta va creixent, se’n col·loquen d’altres, a una alçada d’entre 90 i 130 centímetres del terra.

Risc de col·lisió

El principal avantatge que ofereix aquest sistema és la mecanització del cultiu, l’augment en més del 25% de la rendibilitat de les explotacions vitivinícoles i el major aprofitament del sòl (uns 500 ceps per hectàrea). També facilita la poda i els tractaments sanitaris, la ventilació i maduració del raïm.

Tot i aquests avantatges, el muntatge de filferros suposa un obstacle per a la visibilitat de les aus, que solen evitar la zona, i també un alt risc de col·lisió en vols rasants, en aterrar o emprendre el vol. En cas de xoc, a més, l’estretor i nul·la flexibilitat del filferro incrementa la possibilitat de seccionaments per als animals. El perill de les vinyes emparrades per a les aus fa que molt sovint no s’autoritzi el seu conreu en zones de la Xarxa Natura 2000.

Material visible i flexible

Per tal d’evitar aquests perjudicis, l’empresa Birding Natura ha desenvolupat un nou material pioner a Europa, els fleixos Sabird, que disminueixen el risc de col·lisió i, en cas que aquesta es produeixi, elimina el perill de seccionament per a l’animal.

Es tracta d’un material molt visible, de color blau i de 15 mil·límetres d’ample, front els 3 mil·límetres del filferro. Té una flexibilitat del 6%, el que esmorteeix l’impacte, impedint un xoc en sec. En cas de vent, també produeix vibracions que l’animal percep. La instal·lació d’aquests fleixos és més ràpida que la del filferro i no suposa un increment del cost. A més, es poden col·locar làmines reflectants per millorar la visibilitat.

Les proves realitzades amb els fleixos han demostrat que la verema mecanitzada es pot dur a terme sense problemes, que el material no es degrada i que suporta els tractaments fitosanitaris sense problemes.