Nou servei de recollida gratuïta de restes vegetals domèstiques a Roses

Ajuntament de Roses

Servei que es posa a l'abast de la ciutadania per evitar abocaments incontrolats a l'espai públic, principalment de residu verd procedent de la poda d'espais enjardinats privats

L’Ajuntament de Roses ofereix un nou servei gratuït de recollida de restes vegetals domèstiques

Roses acaba de posar en marxa un nou servei de recollida domiciliària de residus provinents de podes i treballs de jardineria exclusivament domèstics. La recollida es fa mitjançant el subministrament a les persones sol·licitants de big bags, sacs de grans dimensions i capacitat aptes per a l’emmagatzematge de materials i el seu transport posterior, sense cap tipus de cost per als usuaris. Per sol·licitar el servei, cal trucar al 972 25 70 05.

El servei de recollida de restes vegetals es realitza a través de l’empresa adjudicatària del contracte de neteja al municipi, FCC, la qual s’encarrega de rebre els avisos, subministrar el material necessari al domicili de la persona sol·licitant i, un cop aquesta ha abocat les restes, la seva retirada.

Amb aquest nou servei, l’Ajuntament vol donar resposta a les necessitats detectades a la població, sobretot amb l’arribada de l’estiu i la reactivació d’activitats que ha suposat la fase de represa. A més, el consistori va detectar durant les darreres setmanes “un repunt considerable d’abocaments incontrolats a l’espai públic, principalment de residu verd procedent de la poda d’espais enjardinats privats”, ha afirmat el regidor d’Infraestrucutes i Serveis Públics, Juan Manuel Fernández.

Sanció de fins a 400€

Cal tenir present que aquests abocaments incontrolats representen un risc sanitari i de seguretat en molts casos, a banda d’un efecte negatiu sobre la qualitat urbana i paisatgística del municipi. Així mateix, es recorda que l’Ordenança de residus i neteja urbana de Roses preveu que els professionals de la jardineria poden fer ús de la deixalleria municipal per a la gestió del residu verd de forma gratuïta fins a 3m3 i que l’abocament de residus a l’espai públic pot comportar una sanció de fins a 400€.

Podeu consultar el funcionament del servei de recollida  d’aquest servei en el document adjunt.