Nou servei a Roses per fer gestions i consultes de l’Ajuntament des de casa

Ajuntament de Roses

L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, durant la presentació del servei 'Carpeta Ciutadana'

Roses i Figueres són les úniques poblacions de la comarca de l’Alt Empordà que ofereixen aquest servei

Ajuntament de Roses
L’alcaldessa de Roses, Montse Mindan, durant la presentació del servei ‘Carpeta Ciutadana’

L’Ajuntament de Roses posa en marxa a partir d’avui el nou servei Carpeta Ciutadana, una eina en línia i permanent (24 hores al dia/365 dies l’any) accessible des de la pàgina web municipal, que permet la consulta de dades i l’obtenció de certificacions municipals sense haver de desplaçar-se a les oficines del consistori.

El cap de Serveis Informàtics, Francesc Segarra, ha estat l’encarregat de presentar la Carpeta Ciutadana amb la qual es pot obtenir, mitjançant internet, certificats i rebuts, modificar dades personals, consultar expedients i instàncies i fer domiciliacions bancàries o pagament de tributs en període voluntari, entre d’altres tramitacions que es poden fer amb aquest nou servei. Segarra ha remarcat que “és una aposta que té un risc però que l’hem d’assumir en benefici del ciutadà”, especificant que quan es refereix a risc vol dir “que pot ser que algú rosinc vulgui una informació que no hi és, però en aquest cas només ho ha de dir”.
En aquest sentit, l’alcaldessa de Roses, Montse Mindan, ha remarcat les paraules del Cap de Serveis Informàtics municipal a l’afirmar que “han de ser els mateixos vilatans els que han de millorar la Carpeta Ciutadana amb els seus suggeriments i donant les seves opinions”. Mindan ha assenyalat que aquest nou servei “és una eina que pot servir per acostar d’una vegada per totes l’Ajuntament als ciutadans”.

La Carpeta Ciutadana de l’Ajuntament de Roses, l’única en funcionament a l’Alt Empordà juntament amb la de Figueres, està disponible per a ordinadors, tauletes i smartphones i és accessible des de la web municipal www.roses.cat. Per accedir-hi, l’usuari únicament ha d’introduir el seu DNI i una clau d’accés que pot obtenir personalment al Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Roses, ubicat al número 12 de la plaça Catalunya. L’accés també està disponible mitjançant certificació digital (idCAT, eDNI, FNMT,…)

Un cop identificat, l’usuari pot accedir als diferents apartats que conté el servei, dividits en cinc blocs: padró, tributs, recaptació, expedients i registre. Els diferents tràmits i consultes que es poden realitzar en els tres primers apartats són molt diversos, com ara volants d’empadronament i d’unitat familiar, consulta de l’historial d’empadronament, informació de tributs que la persona reuneix a Roses, valors i referències cadastrals d’immobles o terrenys, consulta i modificació de domiciliacions bancàries i de notificació, certificacions de béns o de pagaments, consulta i còpia de rebuts pagats, o pagaments de rebuts en període voluntari, entre d’altres.

Per la seva banda, l’apartat destinat a Registre permet revisar tots els escrits i sol·licituds que l’usuari ha presentat a l’Ajuntament i obtenir-ne una còpia segellada electrònicament, mentre que a la secció Expedients, l’usuari pot consultar els expedients que té en tràmit o ha tramitat amb l’Ajuntament. Entre les millores que el nou servei anirà introduint gradualment properament, es troben per exemple l’obtenció de còpies de la documentació presentada per instància, o la consulta de l’estat en la tramitació dels diferents expedients que l’usuari tingui en curs amb el consistori.

Per últim, l’apartat bústia de documents, permet emmagatzemar els certificats i documents extrets per l’usuari en les seves tramitacions, fent-los ràpidament recuperables i consultables en cas necessari.

Les consultes i certificacions que la Carpeta Ciutadana permetrà realitzar digitalment, arriben a comptabilitzar una cinquantena del total de certificacions que el Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) atén diàriament en l’actualitat. Amb aquesta nova eina, doncs, el consistori vol establir mecanismes que permetin agilitzar i simplificar la seva gestió, permetent la reducció de desplaçaments i esperes innecessàries, així com un servei més àgil i ràpid als usuaris presencials del SAC.

Llistat de serveis i consultes:

Padró :

– Consulta de les dades actuals i moviments realitzats anteriorment

– Volant d’empadronament

– Volant de convivència (unitat familiar)

– Volant històric de moviments

– Comunicació a altres ens dels canvis de domicili (SS, AEAT, …)

Tributs:

– Consulta dels objectes en propietat i les seves dades

– Certificat de bens

– Relació de bens

Recaptació:

– Consulta de rebuts pagats i pendents per exercici

– Pagament de rebuts en línia amb targeta de crèdit

– Impressió de tríptic per anar a pagar al banc

– Relació de rebuts pendents per pagar d’una sola vegada al banc

– Certificat de rebut pagat

Expedients:

– Estat dels expedients

– Entrada relacionada

Registre:

– Consulta dels registres d’entrada presentats

– Consulta dels registres de sortida

– Impressió del registre (E/S) segellat

Domiciliacions bancàries:

– Manteniment a diferents nivells (general, tribut, objecte) de les domiciliacions

Domicilis fiscals:

– Manteniment a diferents nivells (general, tribut, objecte) dels domicilis de notificació

Contacte:

– Manteniment de les formes amb què l’Ajuntament es pot posar en contacte amb la ciutadania (telèfon fix, mòbil, adreça electrònica, web, fax, …)

Bústia de documents: 

– Qualsevol document imprès des de la carpeta queda emmagatzemat a la bústia de documents per a una posterior impressió sense haver de cercar l’origen del document.