Nous supòsits per cobrar la prestació per desocupació

Mesures urgents complementàries per donar suport a l’ocupació

Reial Decret-llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l’ocupació

El Decret-llei 15/2020 del 21 d’abril 2020 (BOE 22.4.20), de mesures urgents complementàries per donar suport a l’ocupació, preveu nous supòsits per cobrar la prestació per desocupació:

1) Rescissió de contracte durant el període de prova

 • Treballadors/es que han estat cessats (se’ls hagi rescindit el contracte de treball) en període de prova per decisió de l’empresa després del 9 de març de 2020

2) Cessament voluntari del contracte per tenir el compromís ferm de ser contractat per una altra empresa

 • Treballadors/es que haurien cessat voluntàriament a partir de l ’1 de març de 2020, per tenir un compromís ferm de contractar amb una altra empresa i l ’empresa hagués renunciat a contractar-los a conseqüència de la crisi resultant de la COVID19

3) Treballadors/es fixes-discontinus o que fan treballs fixes i periòdics que es repeteixen en determinades dates:

 • Treballadors/es que s’haurien hagut d’incorporar a l a feina durant l ‘estat d’alarma, i l’empresa hagués fet un ERTO s’inclouran aquests treballadors/es a l’ERTO.
 • Treballadors/es que han cessat l a seva activitat com a conseqüència de l a COVID19, encara que no tinguin la cotització suficient.
 • Treballadors/es que havien d’iniciar la seva prestació de servei (contracte) però no ho poden fer perquè l ’empresa està tancada (activitats obligades a tancar per l es mesures de l’estat d’alarma)

Com s’ha de sol·licitar la prestació ?

En el cas que l ’empresa hagi sol·licitat un ERTO, és l ’empresa qui ha de fer els tràmits incloent als treballadors/res fixes-discontinus.

En l a resta de casos (rescissió de contracte en període de prova; cessament voluntari del contracte per tenir el compromís ferm de ser contractat per una altra empresa o treballadors/res fixes discontinus que estaven treballant però se’ls ha rescindit contracte i l’empresa no ha fet un ERTO; treballadors/res fixes discontinus que no poden i niciar activitat -contracte- perquè l’empresa està tancada ):

S’ha de sol·licitar a través del SEPE mitjançant un dels mecanismes disponibles durant la # COVID19 :

Serveis d’informació i com contactar-hi

 • Telèfons: 901010210 / 972068698,
 • Via pre-sol·licitud de cita prèvia (opció més recomanada) i els gestors del SEPE es posaran en contacte via telèfon o mail amb la persona.
 • Podeu trobar tota la informació relacionada amb els tràmits del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) AQUÍ.
 • En cas que hagueu de contactar-hi per telèfon: SOC 900 800 046 per atenció general.
 • Per contactar amb Oficina de Treball de Figueres (OTG) ho poden fer per correu electrònic: soc@gencat.cat
 • Altres consultes amb el SEPE: 900812400/ 900800046
 • Telèfon d’informació Renda Garantida Ciutadania: 900400012