Nova campanya per fomentar la correcta separació dels residus de piles i acumuladors

“Quan les piles s’esgotin, separa-les bé”,

Només el 32% dels catalans coneixen que poden lliurar les piles i bateries als establiments on es venen

“Quan les piles s’esgotin, separa-les bé”, El secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep Enric Llebot, el director general d’Atenció Ciutadana i Difusió, Ignasi Genovès i el director de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), Josep Maria Tost, han presentat aquest matí la nova campanya de foment de la recollida selectiva, centrada en una fracció de residus: la de les piles i acumuladors, i que té el finançament dels sistemes integrats de gestió (SIGs): European Recycling Platform, Fundación EcoRaee’s i Fundación Ecopilas.

Els objectius d’aquesta campanya són similars als plantejats per la coneguda campanya Envàs, on vas? En aquella ocasió era aconseguir la disminució d’impropis els contenidors d’envasos lleugers i paper i cartró, en l’actual és l’augment de la recollida selectiva de piles i acumuladors, oferint informació sobre com fer-ho.

L’èxit de la campanya precedent va fer palès que la creativitat escollida era un vehicle efectiu per fer arribar el missatge a la ciutadania. És per això que s’ha apostat per una campanya continuista, alhora que planteja un nou repte creatiu: aconseguir, una altra vegada, l’efecte sorpresa, mantenint el to i els aspectes formals que van caracteritzar la campanya anterior.

La campanya, amb l’eslògan “Quan les piles s’esgotin, separa-les bé”, incideix en la importància de no acumular-les a casa i dipositar-les on toca

La campanya se centra en tres missatges fonamentals: per una banda, en la correcta separació de les piles, per una altra, on portar-les un cop esgotades i per últim, no acumular-les a casa.

També cal destacar que l’Agència de Residus de Catalunya va encarregar, el passat mes de març, un estudi sobre l’opinió, usos i hàbits del ciutadà envers el reciclatge de piles i acumuladors en l’àmbit català. De les conclusions més significatives de l’estudi, es desprèn que, tot i que en general la ciutadania té ben arrelada la cultura del reciclatge, en el cas de la gestió de piles i acumuladors, és necessari ampliar la informació i fomentar la conscienciació social (un 69% dels ciutadans demana que es doni més informació sobre les piles i acumuladors com a residus perillosos).

Aquest estudi també informa que hi ha una desviació molt important entre els llocs de compra de les piles i els punts de recollida utilitzats, és a dir, la gent sap on comprar-les, però desconeix que les pot portar en el mateix punt de venda quan s’esgoten.

A més, un 82% dels ciutadans no sap què se’n fa d’aquests residus un cop es deixen al punt de recollida. En aquest sentit, l’Agència de Residus ha redissenyat la web envasonvas.cat, que passa a anomenar-se residuonvas.cat  i amplia continguts, ja que informa sobre on va cada residu, quin procés segueix i en què es transforma. A més, s’han creat nous apartats sobre “Reciclar bé”, “Reciclatge”, models de recollida, etc.

Difusió de la campanya

La difusió de la campanya de piles i acumuladors comença avui dimarts a través de televisió, ràdio, cinemes, premsa escrita, opis publicitaris i internet, i s’allargarà durant quatre setmanes.

La recuperació de piles

L’any 2012 es va recuperar a Catalunya un 32,42% de les piles i acumuladors portàtils que es van posar al mercat, en la línia de l’objectiu que determina el Reial Decret de piles 106/2008, de recuperació del 25% l’any 2011. Tot i que Catalunya supera aquest objectiu, de cara al 2015 els nivells de recuperació legislats seran del 45%, lluny dels nivells actuals. Per això, caldrà incrementar significativament la recollida selectiva d’aquest residu.

El valor de separar bé els residus

Les piles i acumuladors separats correctament i dipositats  en els contenidors o a les deixalleries o a les botigues on es venen reben tractaments adequats de recuperació a plantes autoritzades. Per això poden tornar al cicle de materials, es posen en valor com a recursos i estalvien la necessitat de noves matèries verges. En definitiva, s’engega tota una cadena de tractament, d’economia verda i de llocs de treball.