Nova i millor maquinària, millor neteja de les platges de Roses

Ajuntament de Roses

La nova maquinària permet una millora en la neteja de les platges de Roses / Foto: Ajuntament de Roses

La nova maquinària per netejar les platges de Roses permet un treball constant, una major recollida de residus i un menor manteniment de taller

Les platges de Roses compten aquest estiu amb nous equips mecànics destinats al servei de neteja de platges, que han permès augmentar el volum de residus recollits, així com optimitzar el temps de funcionament de la maquinària. El servei es realitza a totes les platges de sorra del municipi, des de Santa Margarida fins a l’Almadrava.

Des del passat mes de juny, l’empresa concessionària del servei de neteja a Roses, FCC, ha incorporat a les tasques de neteja de la sorra de les platges nova maquinària que ha permès obtenir uns resultats molt satisfactoris en el garbellat de residus, sobretot en aquells de presentaven una major problemàtica, com ara les burilles de cigarreta.

Renovació de la maquinària de la neteja de les platges que ha estat possible “gràcies al contracte amb Foment de Contrusccions i Contrates, ja que dins d’aquest contracte hi ha una clàusula que especifica la renovació progressiva de tota la maquinària de l’empresa de servei de neteja”, ha afirmat el regidor d’Infraestructutes i Serveis Públics, Juan Manuel Fernández.

La neteja de la sorra es realitza amb equips que es composen de tractor i màquina garbelladora. Enguany, s’han incorporat al servei 2 tractors i 2 garbelladores nous, que han suposat importants millores. La nova maquinària basa el seu funcionament en un motor hidràulic que treballa de forma independent respecte al tractor. S’eviten així els problemes que ocasionaven els antics equips, activats per corretges que movien la malla, les quals, en entrar massa sorra, patinaven i provocaven l’aturada de la màquina.

La solució d’aquest problema gràcies a la nova maquinària, permet que el treball es realitzi de manera constant, reduint els temps morts, una major recollida de residus i un menor manteniment de taller per al tensat de malles. D’altra banda, el nou sistema possibilita també l’entrada d’un major flux de sorra, que pot ser controlat des de cabina seleccionant la posició necessària segons les característiques de cada espai de platja, millorant així la neteja de les platges que tenien problemes per gruix reduït de sorra, com és el cas de la platja de la Punta.

Amb la nova maquinària l’Ajuntament de Roses millora un servei fonamental per garantir la qualitat en el gaudi de les platges durant tot l’any, i molt especialment durant la temporada d’estiu.