Nova plaça pública i millora de la zona comercial de Roses

Futura nova plaça pública a Roses

En aquest espai ubicat entre els carrers Cap Norfeu, la Llotja i Pescadors es hi haurà una nova plaça pública

A principis d’aquesta setmana s’han iniciat els treballs d’ordenació del casc urbà de Roses on es crearà una nova plaça pública

El passat divendres, 10 de gener, es va portar a terme la planificació i preparatius per l’execució del reordenament del casc urbà de Roses en l’espai ubicat entre els carrers Cap Norfeu, la Llotja i Pescadors.

“Aquest espai és un dels pocs que queden per reordenar el qual servirà per complementar les actuacions del Pla de Barris portades a terme en anteriors legislatures”, ha afirmat al regidora d’Urbanisme, Sílvia Ripoll.

I a principis d’aquesta setmana, i partint com a epicentre els 1.705 m2 de terreny municipal existent entre aquests tres carrers, i en el qual es crearà una nova plaça pública i jardí urbà,  es van iniciar els treballs al final carrer Cap Norfeu, on està previst la col·locació d’un paviment uniforme de formigó i que farà de nexe del carrer Sant Sebastià, un carrer comercial amb més espai per als vianants.

Entre els treballs prevists portar a terme hi són millorar l’accessibilitat per als vianants i reordenar el trànsit rodat de la zona, actualitzar les xarxes de serveis, soterrar el traçat de les línies aèries de telefonia i de baixa tensió, crear una xarxa de sanejament de recollida d’aigües pluvials i substituir la xarxa actual d’enllumenat per unes noves lluminàries que garanteixen la no contaminació lumínica i el baix consum.

En definitiu, el reordenament d’aquest espai “millorarà, sobretot, l’àmbit comercial d’aquesta zona situada al centre de la Vila”, ha assegurat Ripoll.

La nova plaça pública

A la plaça que es projecta a la parcel·la municipal sense edificar en l’àmbit dels vials Cap Norfeu, la Llotja i Pescadors hi haurà una zona verda amb arbres, amb bancs, jocs infantils i un font d’aigua, entre d’altres elements.

Fins a l’inici dels treballs aquesta parcel·la el feien servir els veïns com a aparcament, on cada dia hi havia entre 20 i 40 cotxes estacionats. Un aparcament de vehicles que ara ha desaparegut.
“El projecte inicial contemplava tot el carrer de La Llotja fins l’Avinguda de Rhode, però no ho fem això pel tema de les places de pàrquing, i el que estem fent ara estem emparats per la llei, perquè el nostre planejament, que regula i ordena el nostre espai diu que aquesta parcel·la és una zona verda”, ha explicat Sílvia Ripoll.

Aquesta zona entre els carrers Cap Norfeu, la Llotja i Pescadors és el mateix cas que l’Illa Ítaca (solar davant els Cinemes), que està tipificada com a zona verda i de moment es va servir com aparcament de vehicles.

El termini d’execució del reordenament d’aquest espai i la creació de la nova plaça pública és d’uns 6 mesos amb un pressupost de 312.051,25 euros.