Nova xarxa de drenatge d’aigües per acabar amb les inundacions de la urbanització del Mas Oliva de Roses

Xarxa de drenatge del Mas Oliva
Les obres de construcció de la xarxa principal de drenatge de la urbanització Mas Oliva es van iniciar dimarts

Les obres, que compten amb un pressupost de 445.870,52€ subvencionats en un 80% per l’ACA, tenen una durada prevista d’execució de 2 mesos 

L’Ajuntament de Roses vol acabar amb les inundacions generalitzades que es produeixen a determinats carrers de la urbanització del Mas Oliva en èpoques de pluges i, com a conseqüència, els problemes que generen als residents de la zona.

Per aquest motiu, aquest passat dimarts es van iniciar les obres de construcció de la xarxa principal de drenatge d’aquesta urbanització amb l’objectiu de conduir les aigües de 2 recs que queden tallats pel carrer Andorra fins a la Riera Ginjolers.

I la manera d’aconseguir-ho és mitjançant la instal·lació d’una canalització formada pe tubs de 100 cm de diàmetre fins a 160 cm al tram final, amb una llargada total del col·lector de 508 metres al llarg dels carrers Berlín, Amsterdam i Mònaco.

Aquestes obres, a càrrec de l’empresa contractista Narcís Matas,SL, comptem amb un pressupost, IVA inclòs, de 445.870,52€, amb una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua del 80% sobre l’import sense IVA.

Els treballs de la nova xarxa drenatge tenen una durada prevista d’execució de 2 mesos, per la qual cosa l’Ajuntament demana disculpes per les molèsties que l’execució d’aquests treballs puguin produir.