Noves excavacions arqueològiques a la Vila Medieval de la Ciutadella de Roses

Vila Medieval de Roses
Les noves excavacions arqueològiques a la Ciutadella pretenen recuperar la trama urbana de la Vila Medieval / Foto: Ajuntament de Roses

Nova campanya d’excavacions arqueològiques que tenen com a objectiu recuperar la trama urbana de la Vila Medieval establerta a la Ciutadella

Aquest proper dilluns, 3 d’agost, es reprendran les excavacions arqueològiques a la Vila Medieval de la Ciutadella de Roses organitzades per la Càtedra Roses d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic de la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Roses. Aquests treballs es perllongaran quatre setmanes, fins al 28 d’agost, i seran dirigides per Lluís Palahí.

La campanya d’aquest estiu té com a principal objectiu la recuperació de la trama urbana de la Vila Medieval. Aquests treballs permetran donar un salt important en el coneixement de la creació i evolució de la Roses medieval. Al mateix temps, serviran per posar a l’abast de població i visitants una part important de la trama urbana de la vila, facilitant la comprensió de l’espai, al temps que la incorporació de nous elements enriquirà la visita a l’espai cultural i parc arqueològic de la Ciutadella.

Les tasques se centraran en finalitzar l’excavació del carrer Major de la població -que connectava la zona del port amb el monestir de Santa Maria-, així com les illes de cases que el flanquegen, recuperant el que era el principal camí que vertebrava la població medieval.