Noves recomanacions de les autoritats sanitàries al pla d’obertura de centres educatius

Pla d'obertura de centres educatius

En l’etapa d’educació infantil es recull la dificultat de mantenir permanentment la distància física i es recomana mantenir aquest distanciament en la mesura del que sigui possible

El Procicat va aprovar ahir les modificacions al pla d’obertura de centres educatius en Fase 2 i ha establert noves mesures per a la Fase 3, incorporant noves indicacions de les autoritats sanitàries. Pel que fa  al primer cicle d’educació infantil, que ofereixen les llars d’infants –854 de titularitat municipal, 509 privades i 42 del Departament d’Educació-, el nombre màxim d’alumnes per grup podrà ser de 10, en tots els territoris, a partir de la Fase 3 de desescalada. Aquesta decisió es pren a demanda d’ens locals, que són titulars de la majoria d’escoles bressol del país. 

En relació al distanciament físic i a l’ús de materials en l’etapa d’educació infantil, d’1 a 6 anys, recull la dificultat de mantenir permanentment la distància física durant tota la jornada i de preservar i individualitzar l’ús de materials. Així doncs, tant en Fase 2 com en Fase 3, es recomana  planificar les activitats atenent als criteris de mantenir les distàncies físiques en la mesura del que sigui possible. S’ha de tenir en compte que l’existència de grups estables, la proposta d’activitats que utilitzin pocs materials i la priorització d’activitats a l’aire lliure i en entorns ben ventilats i amb bona neteja i desinfecció minimitzarà la possibilitat de contagi. 

Les llars d’infants podran oferir servei de menjador

Pel que fa al servei de menjador a les llars d’infants, si la titularitat considera que el servei de menjador pot garantir l’acompliment de les mesures sanitàries establertes, podrà prestar el servei. Les mesures són garantir una separació mínima d’1 metre entre els infants a l’hora del menjador; en taules grans; deixar una cadira de separació entre infants de manera que cada nen o nena no tingui cap altre infant al davant ni als costats; i, per raons d’espai, pot ésser convenient fer els àpats per torns. Serà imprescindible la realització de neteja i desinfecció de les taules després de cada àpat i de l’espai del menjador almenys un cop al dia. 

Pel que fa al calendari vacunal de l’alumnat, serà altament recomanable per assistir al centre educatiu, d’acord amb els criteris indicats per les autoritats sanitàries.