Programa d'activitats del CAR Jove de Roses

Nutrients essencials i no essencials

Els nutrients, son aquelles substàncies contingudes en els aliments i de les quals el nostre organisme n’obté un benefici. D’entre tots els nutrients, hi ha els macronutrients que son els que ens aporten principalment energia i estan en major quantitat en els aliments. I els micronutrients, que tot i que estan en menor quantitat en els aliments, son els que ens ajuden a transformar, absorbir i utilitzar els macronutrients.

En el grup dels macronutrients hi trobem, a part de l’aigua, els hidrats de carboni o glúcids, els lípids o greixos i les proteïnes, i en el grup de micronutrients hi trobem les vitamines, els minerals i els oligoelements.

Tot i que sempre recalquem que és important dur una alimentació equilibrada i variada, a vegades no tot el que mengem ens aporta la quantitat necessària de tots els nutrients necessaris.

Actualment, la alimentació cada cop es més rica en quantitat i menys en qualitat. Pensem que molts dels aliments que consumim avui en dia han estat manipulats, o han estat madurats en cambres frigorífiques o s’han fet engreixar (en els cas dels animals), o s’hi ha fet tractaments tèrmics i de conservació per allargar-ne la vida útil. Així dons és important saber què mengem per a poder aportar tots els nutrients (essencials i no essencials) al nostre organisme.

Pel què respecte als nutrients no essencials, el seu propi nom ens ho diu… si no en consumim en quantitat suficient, el nostre organisme en pot suplir la seva carència i en pot generar gràcies a les seves reserves.

En canvi, quan parlem del nutrients essencials, parlem d’aquells nutrients que tenen que ser aportats a través de l’alimentació ja que el nostre organisme no els pot fabricar per si sol. D’entre aquests nutrients essencials, hi ha algunes vitamines, alguns àcids grassos i alguns aminoàcids.

Com podem assegurar-nos que consumim la quantitat adient de cada nutrient? Dons la solució és molt simple: a part d’assegurar-nos que la nostra dieta es suficientment variada i equilibrada, menjant els aliments de proximitat i sobretot i el més important, destacar en la nostra dieta els aliments de temporada, per extreure’n el màxim de beneficis.

Natàlia Lluch Inglés — Nutricionista

Per proposar dubtes, preguntes o temes que us agradaria saber: nutricio@viladeroses.cat