Obert el període d’inscripcions per a participar al Carnaval de Roses 2016

Cartell de Carnaval de Roses 2016

Les colles de Carnaval que compleixin amb els requisits establerts a les bases que s’adjunten poden sol·licitar una subvenció de 250 euros

Cartell de Carnaval de Roses 2016
El cartell del Carnaval de Roses 2016 elaborat pel pintor i retolista rosinc, Joan López

L’Ajuntament de Roses ja ha obert el període d’inscripcions per poder participar i gaudir del Carnaval, el més mediàtic de tota la comarca de l’Alt Empordà i un dels més grans en quant a participació de la demarcació de Girona.

Les colles que vulguin participar a les passades del Carnaval de Roses han de presentar omplerta la sol·licitud d’inscripció que s’adjunta al Servei d’Atenció al Ciutadà de l’ajuntament de Roses (plaça de Catalunya, 12), del 4 al 15 de gener de 2016.

Segons la naturalesa jurídica de la colla (si és associació o no) caldrà presentar el model de sol·licitud d’inscripció que correspongui:

  1. Les colles que són associació han de presentar el “Model de sol·licitud 1”.
  2. Les colles que no són associació han de presentar el “Model de sol·licitud 2” i la “Declaració responsable”.

Les colles que compleixin amb els requisits establerts a les “Bases de subvenció a les colles” poden sol·licitar una subvenció de 250 euros. En el cas de no voler o no poder optar a la subvenció, s’ha de presentar igualment la sol·licitud d’inscripció, però sense la declaració responsable.

En el punt 4 de cada model s’especifica la documentació que cal aportar.

Colles noves o que hagin modificat les dades bancàries

Les colles noves o les que hagin modificat les dades bancàries (nom del titular, número de compte, etc.) han de presentar la sol·licitud amb la conformitat l’entitat financera.

El dia 20 de gener de 2016, a les 20 hores, al Teatre Municipal, es realitzarà el sorteig per adjudicar les posicions de sortida de cada colla. Després del sorteig es lliurarà l’adhesiu amb el número de sortida i el comprovant per poder comprar els tiquets de l’arrossada.

Subvenció de 250 euros

Totes les colles de Carnaval de Roses tenen dret a la subvenció de 250 euros que atorga l’Ajuntament, sempre i quan es compleixen les Bases de les subvencions a les Colles.

Elecció Reis de Carnaval de Roses 2017

Les colles que vulguin ser escollides Reis del Carnaval 2017, i que compleixin amb els requisits establerts a les “Bases d’elecció dels Reis del Carnaval”, han de marcar la casella que pertoqui a la sol·licitud d’inscripció.