Obres de millora a la xarxa de clavegueram de l’avinguda de Rhode

Ajuntament de Roses

Les obres es porten a terme en el col·lector de la xarxa de sanejament

Les obres s’executen en el col·lector de la xarxa de sanejament, que fa més de 40 anys que es troba en servei

Ajuntament de Roses
Les obres es porten a terme en el col·lector de la xarxa de sanejament

Roses ha iniciat les obres de manteniment del col·lector de sanejament de l’Avinguda de Rhode per millorar el servei i l’estanquitat de la instal·lació, consistents en la rehabilitació d’un tram de 245 metres per evitar cap tipus de filtració durant la conducció d’aigües.

En el moment actual s’estan duent a terme les tasques de neteja del col·lector ovoide de formigó que discorre sota l’avinguda de Rhode i la seva inspecció de l’estat de la instal·lació. Posteriorment, es repararan les esquerdes i juntes obertes amb morter, per finalitzar amb un revestiment interior al tub existent que garanteixi la correcta estanquitat de tot el tram.

Amb aquestes obres es fa front al deteriorament pel transcurs del temps i per l’ús natural que es realitza d’aquest col·lector de la xarxa de sanejament, que fa més de 40 anys que es troba en servei.

Es preveu que els treballs finalitzin a mitjans del mes d’abril.