Suquet de peix de Rose

Palau-saverdera adequa la pista poliesportiva i el camp de futbol

Instal·lacions esportives de Palau-saverdera
Pista poliesportiva de Palau-saverdera

L’Ajuntament de Palau-saverdera ha portat a terme treballs de manteniment en les dues instal·lacions esportives municipals

Instal·lacions esportives de Palau-saverdera
Pista poliesportiva de Palau-saverdera

L’Ajuntament de Palau-saverdera ha executat en els darrers mesos diverses actuacions de manteniment tant en el camp de futbol municipal i la pista poliesportiva que hi ha al costat. En aquesta les actuacions que s’han portat a terme ha estat la reparació de les tanques perimetrals i dels forats de la pròpia pista, la substitució de les xarxes que envolten la pista, la col·locació de les xarxes a les porteries, que no hi havia i la reparació de  les cistelles de bàsquet.

Pel que fa al camp de futbol s’ha hagut de reparar tota la major part de la tanca perimetral, obres d’arranjament, pintura i condicionament dels vestidors, les dutxes.

A més, està prevista la col·locació de cartells informatius a l’entrada de les instal·lacions.

Manca de manteniment de les instal·lacions que es troba als jutgats

Al ple ordinari del mes d’abril l’Ajuntament de Roses va aprovar rescindir el contracte que tenia des del 2013 amb el Club Esportiu Palau-saverdera per a la gestió d’aquests espais, així com reclamar a aquesta entitat la quantitat de 16.311,29 euros, en concepte dels treballs de manteniment que no s’havien executat.

Una decisió consistorial que no va acceptar el Club Esportiu, per la qual cosa va presentar posteriorment un recurs contenciós-administratiu contra l’acord de Ple de 15 d’abril.

I mentre el litigi es resol als jutjats, l’Ajuntament de Palau-saverdera ha decidit pel bé portar a terme els treballs de manteniment que havia deixat pendents l’entitat esportiva.