Palau-saverdera posa en marxa un servei de biblioteca

Biblioteca a Palau-saverdera

El servei de Biblioteca a Palau-saverdera

El fons documental de la biblioteca serà accessible a la primera planta de l’hotel d’entitats, on actualment ja funciona l’aula d’informàtica

Biblioteca a Palau-saverdera
El servei de Biblioteca a Palau-saverdera

El Ple de Palau-saverdera del passat dijous 26 de gener va aprovar, amb els vots a favor de l’equip de govern (Gent de Palau-Acord Municipal i Alternativa per Tothom) i amb l’abstenció de CiU, la creació del servei de Biblioteca pública municipal Isidre Macau, que gestionarà directament l’Ajuntament amb el suport de la Diputació de Girona.

L’edifici de l’hotel d’entitats (carrer Nou, 49) és l’equipament públic escollit per fer de biblioteca. Actualment ja compta amb un fons documental de 1.590 unitats (1.435 llibres, 90 revistes i 65 documents audiovisuals), que s’han aconseguit mitjançant les donacions fetes per particulars i altres biblioteques de la comarca.

Segons l’estudi econòmic-financer que acompanya aquesta iniciativa, la nova biblioteca suposarà un cost anual d’uns 3.000 euros per a l’Ajuntament, que serviran per satisfer necessitats elementals com són el subministrament elèctric, els productes de neteja, les subscripcions a revistes i el manteniment del mobiliari. L’espai serà gestionat per voluntaris i coordinat per l’encarregat de Comunicació de l’Ajuntament.

El fons documental de la biblioteca serà accessible a la primera planta de l’edifici, on actualment ja funciona l’aula d’informàtica. En els pressupostos del 2016, l’Ajuntament va destinar 11.286,85€ a condicionar una mica aquest espai. Es van gastar 998,25€ per pintar tota la sala, l’aula d’informàtica va costar 6.130,07€ i el mobiliari de la biblioteca va costar els 4.158,53€ restants.

El projecte de la nova biblioteca, la memòria justificativa i el reglament de funcionament, aprovats en el darrer ple, se sotmetran a exposició pública durant 30 dies, per tal que s’hi puguin presentar les al·legacions i suggeriments que es considerin oportuns.

Nidificació per al xoriguer petit
En la mateixa sessió de Ple es va aprovar, per unanimitat, cedir gratuïtament durant 20 anys una parcel·la de l’Ajuntament, al sector de puig de Llorí, a l’entitat sense ànim de lucre ‘Paisatges Vius’ amb la finalitat de construir-hi una torre de nidificació per a xoriguer petit.

Reconeixement a Joan Baptista Muntada
Un moció conjunta presentada per tots els grups de la corporació municipal esdevindrà en la celebració, aquest proper diumenge 5 de febrer, en un acte de reconeixement a Joan Baptista Muntada (Palau-saverdera 1901-Girona, 1997), que es portarà terme durant la Festa Major, i que consistirà en col·locació d’una placa a la seva casa natal del carrer Sant Onofre, nº 12.

Joan Baptista Muntada va ser un palauenc, reconegut com a intel·lectual, humanista, escriptor, mestre i home d’extraordinària cultura, que va patir represàlies durant la guerra i la postguerra per la seva doble vessant de polític i jurista.