Palau-saverdera vol saldar el seu deute amb Hisenda

Ajuntament de Palau-saverdera

Ple de l'Ajuntament de Palau-saverdera / arxiu

L’Ajuntament demana un crèdit per satisfer el deute amb l’Estat que puja a 766.107 euros

Ajuntament de Palau-saverdera
Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera / arxiu

En el ple que es va celebrar el dimecres 9 de setembre, l’Ajuntament de Palau-saverdera va aprovar, a proposta de l’equip de govern i per unanimitat de tots els grups, sol·licitar un préstec per cobrir els 766.107 euros que l’Ajuntament deu al Ministeri d’Hisenda en concepte de pagament a proveïdors. L’anterior equip de govern, en comptes de fer servir la via del crèdit, s’havia acollit a l’altra fórmula possible que consisteix a anar retornant aquest import mitjançant retencions que l’Estat aplica a les aportacions econòmiques que arriben al municipi.

Segons ha explicat el regidor d’Economia i Hisenda, Guillermo Colomer (Alternativa per Tothom), aquest canvi de modalitat no representa cap cost addicional per a l’Ajuntament, sinó tot el contrari, representarà un estalvi en concepte d’interessos (amb la fórmula anterior es van pagar 54.672,10 euros d’interessos el 2014 i ara, segons una estimació, se’n pagaran 11.989,58), una simplificació de la gestió comptable i de l’anàlisi anual dels resultats econòmics, així com una millora en la capacitat financera.

L’equip de govern vol deixar clar que els 766.107 euros en qüestió no conformen l’import total de l’endeutament municipal, sinó que corresponen únicament a l’endeutament de l’Ajuntament amb l’Estat com a conseqüència de l’aplicació del pla de pagament a proveïdors. Per obtenir l’import total de l’endeutament municipal cal tenir en compte també el deute de l’Ajuntament amb diferents entitats financeres.

A 31 de desembre de 2014, l’Ajuntament tenia un endeutament total de 2.036.918,02 (dels quals 939.037,49 euros corresponien a l’import que es devia llavors a l’estat i els 1.097.880,53 euros restants eren el deute amb les entitats financeres). Segons les previsions actuals de l’àrea econòmica, a final de l’any en curs aquest endeutament total s’haurà reduït a 1.737.182,38 euros.

En la mateixa sessió de Ple també es va acordar, entre altres punts:

  • La composició de la comissió especial de comptes, que integraran els regidors Narcís Deusedas (Convergència i Unió), Jordi Compte (CiU), Isabel Maria Cortada (Gent de Palau-Acord Municipal), Paulina Calvo (Gent de Palau-AM) i Guillermo Colomer (AxT). Aquesta proposta es va aprovar per unanimitat.
  • Una modificació de crèdits entre partides del pressupost per satisfer la retribució que percep l’alcaldessa. No s’incrementa el pressupost, però es fa un moviment entre partides que ja estaven contemplades. Els regidors de CiU van votar-hi en contra.