Parlem en clau Rosinca

David Beltrán

Reflexió en clau local sobre el paper dels Ajuntaments després de l’aprovació de la llei de reforma de l’administració local imposada pel PP, que suposa un atac sense precedents al municipalisme i la pèrdua de capacitat i autonomia

David BeltránUn ajuntament té com a funció el manteniment i la millora dels serveis dels seus ciutadans, prestacions que van més enllà del manteniment dels mateixos, com ara: l’aigua, la llum, el clavegueram… Els serveis a la ciutadania han de crear sistemes que ajudin i donin suport a les persones, a les entitats i a les empreses de l’àmbit local, amb especial atenció a aquells grups que tenen més dificultats socials i econòmiques.

Durant molts anys el municipalisme d’esquerres ha lluitat per crear eines i aconseguir una xarxa de serveis per la ciutadania. L’ajuntament no pot ser només una estructura i una gestió econòmica i legal. Els ajuntaments han de crear eines, i unes bases solides que assegurin el futur del poble, en tot els àmbits, a més ha de consolidar serveis com la reinserció laboral, el suport a la violència de gènere, i els plans d’entorn a les escoles, la sanitat i donar suport als emprenedors entre altres.

No podem permetre, com vol aquesta llei, reduir les capacitats dels ajuntaments a simples gestories, eliminant gran part de la seva potencialitat. Aquest es un plantejament des de la desconfiança en la capacitat dels pobles i de la seva gent per organitzar-se, a fi de solucionar problemes col·lectius i decidir el seu futur. Quelcom profundament antidemocràtic.

A Roses, com tots els pobles de Catalunya, dinàmic i viu, amb la seva esencia empordanesa i frontanera amb Europa, els polítics tenim que liderar i acompanyar a la Vila, a l’hora d’afrontar els reptes d’un món canviant i plantejar estratègies a fi de fer créixer, la nostra marca.

Aquestes estratègies van des de la promoció econòmica i turística, fins a la dinamització del comerç, l’impuls d’infraestructures (portuàries, pesqueres, ferroviàries) i la creació de condicions pel progrés econòmic.

Molts dels aspectes positius que defineixen Roses d’avui son en part patrimoni de les esquerres progressistes: l’Alcalde Noguer en la creació dels serveis socials de Roses, la política cultural del ex- regidor d’ERC Ramon Pujol, la alcaldessa Casamitjana en temes de promoció de la ciutat i comarca, com per exemple la vinguda de vaixells o la creació de la estació nàutica i la oficina de promoció econòmica per posar alguns exemples, que tenen com denominador comú, cercar les millors oportunitats de la gent de Roses.

La nostra administració pública, ha de definir les idees de progrés social, que es basa en la capacitat per crear espais de creixement que tinguin un element de canvi per a tots els rosins i rosinques.

Actualment el PSC de Roses, per sobre de les dificultats no es rendeix. Volem ser el millor de les propostes i de les accions per les persones, amb la finalitat de proporcionar una millor qualitat de vida.

Ens ho plantegem  de una manera oberta i humil, evitant els personalismes, parlant amb tothom, aprenent i aportant, perquè creiem que ha de tornar a créixer a Roses l’esperit del canvi i de la il·lusió, per crear futur, pensant primer en les persones, per tornar a ser una proposta solida de govern, on el llegat de les esquerres té que ser prioritari.

David Beltran i Blanco

Primer secretari de l’Agrupació de Roses PSC i regidor del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de la Vila