Pau aprova un pressupost “prudent” de 780.935 euros

Plaça del Centre Cívic de Pau
Dins les inversions del pressupost de Pau per a 2021 s'ha previst l'arranjament de la plaça del Centre Cívic

Tots els grups municipals de Pau pacten el pla d’inversions que preveu l’arranjament de la plaça del Centre Cívic i la incorporació d’una àrea lúdica per infants a la plaça de la Vinya, entre altres projectes

L’Ajuntament de Pau va aprovar el passat divendres, 15 de gener, en sessió plenària de caràcter extraordinari, el pressupost municipal per a l’exercici del 2021.
Pressupost que puja a 780.935 euros, la qual cosa significa un augment del 9,73% respecte a l’any anterior, que va ser de 704.983 euros.

La supressió de les regles fiscals efectuada pel Congrés el passat 20 d’octubre de 2020, ha permès a les administracions locals disposar del superàvit i el romanent pel pressupost del 2021 que fins ara no podien mobilitzar per la llei d’estabilitat pressupostària. L’alcalde, Pere Maluquer, va explicar que “no volem perdre l’oportunitat d’aprofitar aquests recursos per destinar-ho a polítiques actives i inversions». Aquesta supressió de les normes fiscals també ha permès “incrementar el pressupost de manera prudent”. Un pressupost, va assegurar Maluquer que “té en compte la desacceleració de l’economia i la realitat dels ingressos. Cal prioritzar uns serveis públics de qualitat que donin resposta a les necessitats dels pauencs i pauenques”.

En la presentació del pressupost, l’alcalde de Pau va assenyalar que “la pandèmia de la Covid-19 no només ha obligat a replantejar bona part de les actuacions demandades en el seu dia per la ciutadania, sinó que ha requerit un desplegament continu i intensiu de mesures extraordinàries, especialment de caràcter social i de manteniment de l’espai públic, com és la neteja i desinfecció”. En aquest sentit, s’incrementa l’aplicació pressupostària per fer front al previsible increment de famílies en risc econòmic i a ajuts socials en les condicions que establertes pels serveis socials comarcals, davant la crisi sanitària de la Covid19. A més, destina 1.500 euros per a la concessió d’ajuts econòmics per a l’adquisició de llibres de text i material escolar als alumnes d’educació obligatòria pel curs 2021 – 2022.

Un dels serveis que experimenta un augment en la despesa respecte al 2020 és el de recollida, gestió i tractament de residus arran de la nova adjudicació del contracte, la renovació dels contenidors i la implantació de la FORM. Maluquer va destacar que “tot i la implantació del servei i l’adquisició de nous contenidors no hem augmentat la taxa d’escombraries als ciutadans”. En les despeses de serveis, també augmenta la previsió per fer front al cost del servei d’acollida matinal per tot el curs escolar, amb una dotació de 3.050,00 euros.

Inversions

L’aprovació del pressupost per a tirar endavant les polítiques municipals d’aquest any ha comptat amb la participació dels partits de l’oposició, els quals han acordat amb el govern municipal el pla d’inversions previst per aquest 2021. Unes inversions que sumen 67.637,55 euros i que suposen el 8,66 % del total del pressupost. Aquest proper exercici preveu l’elaboració del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) -que actualment està pendent de l’aprovació del pla de participació – i dues importants obres de millora d’espais públics: l’arranjament de la plaça del Centre Cívic i la incorporació d’una àrea lúdica per infants a la plaça de la Vinya. A aquests projectes, Maluquer va recordar que també “hi ha previst executar el projecte d’instal·lació de plaques solars a l’escola així com l’automatització del control d’accessos i enllumenat del parc esportiu”.

A més del pla d’inversions, també es va acordar crear una partida específica destinada a esports.