Paypal MasterCard deixa d’operar, però els usuaris poden recuperar el saldo pendent en les seves targetes

PayPal MasterCard

Avís als titulars de la targeta prepagament de Paypal MasterCard, emesa i gestionada per Younique Money
 
PayPal MasterCardEl Butlletí Oficial de l’Estat núm 39, de 14.02.2015, ha publicat la resolució del Banc d’Espanya per la qual se sanciona a Younique Money E.D.E., la primera entitat de diners electrònics d’Espanya i proveïdora de les targetes prepagament PayPal MasterCard a Espanya, amb la retirada de l’autorització per operar com a entitat de diner electrònic (EDE).

Un cop retirada l’autorització per operar, Younique Money ha implementat un procediment perquè els titulars de les targetes emeses per aquesta entitat puguin recuperar el saldo pendent en les seves targetes, tan aviat com sigui possible.

Per això, tal com estableix Younique Money en el seu web, el PROCEDIMENT és el següent :

Descarregar aquest fitxer i adjuntar el justificant de titularitat del compte corrent i còpia del DNI del titular de la targeta i enviar a administracion@youniquemoney.es.

Si l’entitat Younique Money no us retorna el saldo de la targeta segons el seu comunicat (a l’apartat Més Informació), podeu formalitzar la reclamació en l’Organisme de Consum que us correspongui:

· A l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) del vostre municipi.
· A l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC) de la vostra comarca si no hi ha OMIC al vostre municipi.
· A les oficines de l’Agència Catalana del Consum si no teniu accés a cap OMIC ni OCIC.