Suquet de peix de Rose

Per cada euro que va rebre la Fundació Salut Empordà l’any 2021, en va retornar 1,14 a la societat

Aquesta xifra és lleugerament superior a la registrada al 2020, quan el retorn se situava a l’1,11

Segons la metodologia de Retorn Social de la Inversió (SROI), per cada euro que la Fundació Salut Empordà (FSE) va rebre el 2021, en va retornar 1,14 a la societat, la qual cosa suposa una devolució de 10,9 milions d’euros anuals en forma d’impostos, serveis, consums o salaris. Aquesta xifra és lleugerament superior a la registrada al 2020, quan el retorn se situava a l’1,11.

Els ingressos que rep la FSE procedeixen de les administracions, sobretot del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i de la prestació de serveis a mútues i privats. Així, el 2021 l’entitat va rebre 78,3 milions d’euros, dels quals segons l’SROI 10,9 van retornar a la societat.

L’SROI és una metodologia per mesurar el rendiment social de la inversió, més enllà de l’àmbit financer, que la Fundació utilitza per poder avaluar l’impacte econòmic, social i mediambiental de les seves activitats a partir d’una anàlisi de costos i beneficis. L’objectiu d’aquest indicador és quantificar el valor social que genera l’entitat i posar en valor la importància de la gestió dels impactes que no s’inclouen de forma tradicional en el compte de pèrdues i guanys.

El retorn a la societat es calcula per cada col·lectiu o grup que n’és beneficiari. Així, a partir de les xifres recollides, es conclou que les famílies del territori van rebre el 40 % dels gairebé 11 milions d’euros de retorn; la comunitat, el 36 %; l’Estat, el 19 %, i la Generalitat, el 5 %.

Entitat sense ànim de lucre

La Fundació Salut Empordà és una entitat sense ànim de lucre i, d’acord amb la normativa legal i els seus estatuts, tots els beneficis que pogués obtenir els ha de reinvertir en les seves actuacions. Té un pressupost anual superior als 80 milions d’euros i compta amb una plantilla de més de mil persones treballadores, repartides en cinc centres de treball. També genera més de 150 llocs de feina indirectes.

Aquestes dades situen la FSE com una de les organitzacions amb més número de treballadors de la comarca de l’Alt Empordà. I constaten que el sector salut és un dels que té un major potencial d’ocupació, el qual pot actuar com a accelerador del creixement econòmic i de la transformació tecnològica a la comarca, a més de ser un pol aglutinador de talent i coneixement. De fet, diversos estudis nacionals i internacionals evidencien que el sector salut genera riquesa al conjunt de la societat i esdevé motor econòmic.