Per què portem el debat sobre el TTIP a Roses?

Joan Plana

Joan PlanaQuan parlem de la feina que es fa i que cal fer des de l’Ajuntament, sovint apel·lem a les competències que legalment són atribuïdes a les corporacions municipals. Unes competències que, per cert, en els últims anys han estat salvatgement retallades i limitades, impedint que les institucions més pròximes als ciutadans tinguin les eines necessàries per fer front amb la màxima eficiència a les necessitats dels ciutadans.

Malgrat això, per ser pragmàtics, és evident que, per a funcionar bé un Ajuntament s’ha d’adaptar a la realitat del marc legal en el qual es mou, i ha de tenir clar de quines tasques li pertoca responsabilitzar-se i de quins recursos disposa per fer-ho. Seria poc útil i ineficient prioritzar destinar recursos públics en temes que l’Ajuntament no pot o no li pertoca solucionar si fent això posés en risc solucionar aquelles coses de les quals sí que ha de preocupar-se i sobre les que pot tenir una capacitat d’influència real.

Aclarit aquest punt, i per evitar malentesos, cal també deixar clara una altra cosa. L’Ajuntament és la institució més pròxima als ciutadans, és la primera línia de batalla contra les injustícies i les necessitats i, al mateix temps, és la institució sobre la qual els ciutadans tenen més influència. Aquesta condició, li dóna a aquesta institució, a més de les obligacions legals, algunes obligacions morals: els Ajuntaments han de servir també per expressar (en tant que institució representativa) els posicionaments polítics dels ciutadans, per fomentar el debat i la coneixença sobre els temes que els afecten directament i per actuar, quan calgui, com a element de pressió cap a les institucions que pertoquin en defensa dels interessos dels seus representats.

D’acord amb tots aquests principis amb els que creiem fermament, el Grup Municipal d’ERC hem presentat al ple municipal una moció sobre un dels temes que més creiem que poden afectar, a curt o a mitjà termini, a tots els ciutadans europeus, també als de Roses: el Tractat de lliure comerç entre els EEUU i la UE, el TTIP.

Aquest tractat, que s’està redactant en la més absoluta opacitat, suposa l’agressió més important dels últims anys a tot l’Estat del Benestar europeu. Suposarà, per una banda, l’equiparació d’estàndards en matèria mediambiental, laboral i social entre els Estats Units i Europa, evidentment, a la baixa. Una part encara més preocupant, però, és la legitimació a tribunals d’arbitratge internacionals per multar als estats firmants en cas que aprovin lleis que s’entengui que vagin en contra dels interessos de les grans empreses. Un tractat, doncs, que limitaria la capacitat dels governs dels estats de legislar per regular el mercat en defensa dels ciutadans i que pot convertir Europa en un botí de guerra a mercè de les grans multinacionals.

A petita escala, però, pot tenir conseqüències nefastes pels ciutadans: Degradació de la cohesió social, increment de la precarietat laboral i l’atur, empobriment de la majoria de la població, etc. I gràcies a la lògica de la financiarització del turisme, incrementarà l’economia especulativa dins el sector econòmic principal de zones com Roses. Si es redueixen els mecanismes de protecció ambiental, incrementarà la potencialitat de la destrucció del territori. Fins i tot cal tenir present que pot acabar derivant en la minorització i atacs a la llengua catalana, ja que si els interessos privats i mercantils prevalen, les llengües i cultures minoritzades com la nostra estaran totalment amenaçades.

Tot això, sense oblidar efectes que podria tenir directament sobre l’Ajuntament, ja que seria una desregulació per la porta del darrere que afectaria directament a matèries tan sensibles, com la salut, el medi ambient o els serveis públics, entre ells els serveis que presta el món local, amb una clara voluntat de privatitzar i laminar competències i capacitats a les institucions públiques i la democràcia.

Per tot això, creiem més que justificat demanar a l’Ajuntament de Roses que, en defensa pròpia i dels ciutadans que representa, es pronunciï fermament en contra d’aquest tractat. Sabem que la veu d’una institució humil com la nostra no serà en absolut suficient per poder-ho frenar, però per poc que es pugui, cal contribuir a estendre la protesta i, almenys, acostar el debat a la ciutadania perquè vagi coneixent, cada cop més, les conseqüències que tindrà el TTIP sobre les seves vides si s’acaba aprovant. Per part nostra, farem el poc que podem fer, i ho durem a terme amb el convenciment que és el que cal fer per complir el compromís de servei públic que vàrem assumir en prometre el càrrec de regidors de la ciutat de Roses.

Joan Plana
Portaveu ERC-AM Roses