La pèrdua d’usuaris a Rodalies provoca un augment de les emissions de CO2 equivalents a les de 3.600 camions cisterna

Tren de Rodalies
Tren de Rodalies

Es calcula que, entre 2005 i 2015, 45.000 usuaris han abandonat el servei de Rodalies i han acabat utilitzant el vehicle privat

Tren de Rodalies
Tren de Rodalies

L’augment de la mobilitat en vehicle privat derivat de la pèrdua d’usuaris de Rodalies ha contribuït a incrementar considerablement les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) i la contaminació atmosfèrica local. Segons les darreres dades, entre els anys 2005 i 2015, 16,3 milions d’usuaris han abandonat el servei, l’únic transport públic que n’ha perdut. O el que és el mateix, unes 45.000 persones diàries han optat per canviar de sistema de transport, fent un transvasament al cotxe.

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat, ha calculat, d’acord amb la guia de càlcul d’emissions, que la tria d’anar en vehicle suposa una producció de 2,28 tones de CO2 anuals que, multiplicades pels 45.000 nous usuaris, representa 102.600 tones de CO2/any.

Contribució a l’escalfament global

El càlcul s’ha fet estimant un recorregut diari de cada vehicle d’uns 70 quilòmetres –35 km al voltant de Barcelona, anant i tornant cada dia–. I s’ha fet suposant un ús de 240 dies efectius laborables a l’any, durant els quals es recorre una distància d’uns 16.800 km. Si s’arrodoneix a 17.000 km/any i es postula que la meitat dels vehicles que fan aquesta distància són gasolina i l’altra meitat dièsel, a una velocitat mitjana de 60 a 70 km/h s’obtenen unes ràtios de 146 grams de CO2/km per als gasolina i de 127 grams per als dièsel, amb uns vehicles de cilindrada mitjana –d’entre 1,4 i 2,0 litres–.

Per donar una idea de la magnitud d’aquestes emissions, 102.600 tones de CO2 són les mateixes emissions anuals que produeix un municipi català de 25.000 habitants ­–amb la població de l’any 2005, per exemple, de Molins de Rei (24.067 habitants i 98.000 tones CO2/any); Santa Perpètua de Mogoda (25.048 habitants i 118.000 tones CO2/any); Premià de Mar (27.399 habitants i 126.000 tones de CO2/any); Sant Pere de Ribes (29.149 habitants i 110.000 tones de CO2/any; o Castellar del Vallès (23.444 habitants i 193.159 tones de CO2/any).

A més, són equivalents a tot el CO2 que pot absorbir cada any la massa forestal del Parc Natural del Montseny o a les emissions de 3.600 camions cisterna de 10.000 litres de combustible cadascun.

Les dades s’han obtingut contrastant la informació de la web Covenant of Mayors i la Diputació de Barcelona, i tenint en compte que, segons els inventaris d’emissions elaborats en el marc del Pacte d’Alcaldes de Catalunya (PAES), amb any base 2005, un municipi de 25.000 habitants emet al voltant de les 100.000 tones de CO2/anuals.

La contaminació local

L’Oficina Tècnica de Plans de Millora de la Qualitat de l’Aire ha calculat que el transvasament modal al cotxe ha incrementat la contaminació atmosfèrica a l’àrea de Barcelona de manera equiparable a les emissions anuals del trànsit urbà produïdes en un municipi de 200.000 habitants. És a dir, les emissions d’òxids de nitrogen (NOx) i de partícules (PM10) d’aquests vehicles són similars a les d’una ciutat com Badalona (219.000 habitants, 417,95 tones NOX/any i 28,22 tones PM10/any), Sabadell (207.721 habitants, 395,06 tones NOX/any i 26,62 tones PM10/any) o Terrassa (213.697 habitants, 406,38 tones NOX/any i 27,44 tones PM10/any), referenciades a l’any 2011.

Les dades es basen en els factors d’emissió de la Guia de càlcul d’emissions de contaminants a l’atmosfera. A través de la guia, s’obté que la tria d’anar en vehicle privat suposa una producció de 0,0104 tones anuals de NOx i de 0,0005 tones anuals de PM10. Si es multipliquen pels 45.000 usuaris, el total d’emissions és de  467,5 tones/any de NOx i de 23,5 tones/any de PM10.