Mes de paraules

Pere Gotanegra entra una instància a l’Ajuntament de Roses pel repartiment equitatiu de les banderoles de les eleccions generals

Instància que ha entrat Pere Gotanegra en ser el representant a Roses del PDeCAT-Espai CiU

A Pere Gotanegra, portaveu de Lliures Roses, li van comunicar la setmana passada que en estar el seu partit dins la plataforma Ara Pacte Local,plataforma municipalista creada pel PDeCAT i Ara Catalunya, també és el portaveu del Partit Demòcrata Europeu Català, partit que es presenta a les eleccions generals del 23J i, per tant, té dret al seu espai electoral en el repartiment de banderoles. “Però, com des de la central em van dir que només, alhora de penjar cartells i banderoles, es concentraven a les quatre capitals, Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida em van dir que podria fer dues coses: no fer res, llavors les banderoles del PDeCAT se les emportaria Junts, o bé, que com no faríem servir les nostres faroles que aquestes es repartissin equitativament entre els partits que sí que concorren a les eleccions generals”, ha explicat Gotanegra.

I per motiu va presentar un instància demanant que les banderoles assignades a la coalició electoral PDeCAT-Espai CiU, s’assignin entre totes les candidatures amb dret a utilitzar espais en proporció als resultats que van obtenir a les eleccions generals de novembre de 2019.

Tot i això, Pere Gotanegra veu difícil que cap partit pugui penjar la seva banderola, “ja que tots els fanals estan ocupats per la publicitat del circ”, ha assenyalat.

Instància presentada per Pere Gotanegra aquest passat divendres

A L’AJUNTAMENT DE ROSES

PERE GOTANEGRE JULIA,  actuant en la meva qualitat de representant de la coalició electoral PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ – ESPAI CIU per a les eleccions Generals del proper 23 de juliol de 2023 en el repartiment de banderoles efectuat per l’Ajuntament de Roses,compareix i

EXPOSA

I. Que en relació al repartiment de fanals efectuat a l’Ajuntament de Roses per a les properes eleccions generals de 23 de juliol de 2023, atenent a la Resolució de la JEC de 28 de juny de 2023, per la qual va acordar que el 100% dels drets electorals derivats dels resultats de la coalició electoral Junts a les eleccions generals de novembre de 2019, corresponen a la coalició electoral PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ – ESPAI CIU, es va haver de modificar el repartiment inicialment efectuat, atès que els espais es van adjudicar a la nova coalició Junts i no a la coalició PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ – ESPAI CIU.

II. Que a atès que la coalició electoral PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ – ESPAI CIU, finalment no utilitzarà els espais que li han estat adjudicats , es sol·licita que aquests espais siguin distribuïts entre totes les candidatures amb dret a utilitzar espais, en proporció als resultats que van obtenir a les eleccions generals de novembre de 2019. 

I en virtut del que precedeix,

S O L · L I C I T A: Que tingui per presentat aquest escrit; l’admeti, i en llurs mèrits, acordi distribuir  els espais per a penjar banderoles assignats a la coalició electoral PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ – ESPAI CIU, entre totes les candidatures amb dret a utilitzar espais, en proporció als resultats que van obtenir a les eleccions generals de novembre de 2019. 

PERE GOTANEGRA JULIA

Roses, 7 de juliol de 2023