El perquè el Grup Municipal del PSC es va abstenir als pressupostos de Roses 2017

PSC-PC de Roses

Aquest és el text que va llegir ahir  la portaveu del PSC de Roses, Olga Simarro, al ple extraordinari per explicar el perquè de l’abstenció del seu grup al pressupost municipal de Roses per a 2017

PSC-PC de RosesVolem començar la nostra intervenció dient que el grup municipal de PSC ha fet, a l’hora de valorar el pressupost que presenta avui l’equip de govern, un exercici de responsabilitat.

Pensem que la situació econòmica actual i en especial les conseqüències  que ha tingut per a moltes famílies de Roses, a banda de d’una crisi econòmica,  també és una crisi de confiança.

Hem de ser capaços entre tots de capgirar el pessimisme i des de l’Ajuntament, amb les nostres limitacions i les nostres mancances també hi hem d’ajudar.

El nostre grup entén la tasca de l’oposició en dues vessants:

  1. la del control de la gestió del govern municipal (amb totes les accions que se’n puguin derivar),
  2. i la de les propostes que es poden fer també des de l’oposició per tal que el municipi se’n vegi beneficiat.

Es per aquest motiu que en l’anterior Ple de Pressupostos per al 2016, a canvi del nostre vot en positiu, vam sol·licitar a l’equip de govern un seguit de mesures en format de Pacte de Pressupostos.

D’aquest pacte i entrant al detall, hem de valorar positivament els següents aspectes:

En temes socials:

Que estigui finalment la partida inclosa per a subvencionar el IBI de famílies monoparentals i que treballem per aconseguir algunes vivendes socials.

En promoció econòmica celebrem que finalment aquest mes de desembre es contractem 5 persones dintre dels plans d’ocupació del SOC a mes dels convenis amb els instituts de Roses per la contractació de joves en formació dual. Malgrat això, no podem deixar de dir que queda molta feina per fer encara en aquest sentit.

Fer constar també en positiu que s’hagin fet un debat i un estudi sobre mobilitat.

Ara cal pensar en la seva implementació i al programa plurianual no en vist una veritable reflexió al respecte.

També celebrem, encara que fora de termini, algunes de les nostres propostes tinguin intenció de executar-ne durant aquest any pròxim:

Com es la revisió de la proposta de viabilitat del Mercat Municipal.

Nosaltres creiem en el Mercat de Roses a de ser més que un Mercat, per la seva historia, per la proximitat de la seva gent i pel el que ha de ser un mercat: Un espai de cultura gastronòmica o es prioritzin el aliments frescs de la comarca, fomentar el consum de productes de la terra, autòctons i de temporada, com a pràctica de consum sostenible. Un bon mercat municipal també es turisme i cultura. Per tot això cal apostar-hi Fort.

Veiem en positiu que hagi voluntat pressupostaria per implementar el PAES i el PAER, a fi de millorar en estalvi energètic. Així com la adquisició de vehicles elèctrics.

Ena agrada incloure una l’escola de música en l’ edifici de la SUF, però potser el més important es incloure al debat quina escola de musica volem i/o ens podem permetre.

Nosaltres creiem i insistirem en que cal cercar aliances al nostre voltant amb Castelló d’Empúries per tradició i proximitat.

Però també alguns temes han estat poc o gens tractats.

Trobem a faltar el debat sobre la partida de llibres de text, necessària per decidir el seu futur, no hem trobat massa voluntat al respecte per part de la regidora d’educació.

No es preocupin, cercarem nosaltres la forma de fer-ho possible d’alguna maner, potser ara tenim noves plataformes de participació ciutadana, ho simplement preguntant i dialogant que també es una forma clàssica però efectiva de fer. Els hi farem arribar les nostres conclusions.

Tampoc s’ha parlat de la implementació de xarxes wifi al municipi,

També trobem a faltar un relat sobre la promoció turística a Roses i el paper de l’estació Nàutica. Sobre el qual també hem decidit fer també les nostres pròpies aportacions.

Es aquest un dels motius pels quals van demanar tenir delegats a les empreses municipals. Per tenir i participar responsablement de primera ma.

Estem d’acord amb la proposta de que una part del  pressupost s’elabori amb la participació ciutadana. Però hem trobat a faltar mes reflexió sobre la taula de pobresa a fi de continuar millorant les accions socials.

En resum ha estat un pacte, on des de la responsabilitat i en positiu, hem intentat donar suport a un govern que pel veien encara te molt per treballar. Ja al inici de la legislatura van fer constància de  que potser quedaven curs d’efectius i que els caldria treballar molt.

Tot Plegat , ens ha portat a la conclusió que hem de fer un pas enrere des de l’abstenció i valorar durant aquest any el que queda per fer.

No per això els hi deixarem de demanar i insistir en fer algunes propostes que al nostre entendre són importants.

Els hi  proposem que el pressupost plurianual contempli el quadre d’inversions previst noves mesures per al compliment efectiu i total dels objectius del PAES per al 2020 i començar a plantejar un horitzó lliure de la necessitat de combustibles fòssils per a Roses.

D’acord amb la moció plantejada al últim ple, proposem un estudi complet de les externalitzacions i un pla per a recuperar serveis municipals. Cal fer una anàlisi per evitar que no es prestin els serveis a uns costos superiors i una qualitat inferior,  sense  descuidar les condicions de treball de les persones que treballen per aquestes empreses  que, en definitiva, estan prestant un servei públic. Parlem de Roses Net i de la Grua Municipal a més de les pròpies municipals.

Proposem la continuïtat i millora de la comissió d’ urbanisme, cada 3 mesos.

Creiem que no podem renunciar al esforç fet aquest anys pels diferents govern i ciutadans. Cal plantejar un planejament d’acord amb el segle XXI. Tenim que posar sobre la taula els nous equipaments  esportius com la pista d’atletisme, veure el futur de la zona industrial i quines alternatives tenim. A mes de fer seguiment de projectes com el de Mas Oliva, els aparcaments a Roses,  el Tanatori o l’Arxiu Municipal entre d’altres.

Per tot això el nostre vot serà el de l’abstenció, un vot que serveix per no obstaculitzar un pressupost en uns anys  complicats, però la manca de voluntat i les  discrepàncies  en algunes de les nostres preocupacions, són e que ens porta a no poder donar suport a aquest pressupost en positiu.

Moltes Gràcies

PSC de Roses