Perquè les platges de Roses no tenen el distintiu de Bandera Blava

Francesc Giner, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Roses

En relació al perquè les platges urbanes de Roses no tenen el distintiu de la Bandera Blava és perquè des de l’administració local s’ha optat, des de fa anys, a aconseguir els certificat EMAS i el certificat ISO 14001. El quals són molt més exigents i estan promoguts per la Unió Europea.

La Unió Europea té com a principal objectiu promoure mesures que condueixin a una millora del comportament mediambiental de les organitzacions i/o organismes. En aquest sentit, el 1993 va promulgar el Reglament (CEE)nº 1836/1993, per el que és permetia a les empreses o en el nostre cas a les administracions locals adherir-se amb caràcter voluntari a un sistema comunitari de gestió i auditoria ambiental. Aquest sistema, anomenat Sistema Comunitari de Ecogestió i Ecoauditoria, es coneix també com a EMAS (EcoManagement and Audit Scheme).

Per altre banda la norma UNE-EN ISO 14001 forma part d’un conjunt més ampli de normes, les normes ISO 14000, totes elles són relatives a la gestió ambiental. És una norma internacional que estableix com implantar un sistema de gestió ambiental eficaç. És voluntària i està enfocada a totes les organitzacions, públiques o privades, que volen establir, documentar, implantar, mantenir i millorar continuament un sistema de gestió ambiental.

L’EMAS I L’ISO 14001, no només garanteixen l’actual qualitat ambiental de l’aigua o dels serveis que s’hi ofereixen a les platges, sinó que també comporten un autèntic compromís per a la seva preservació futura.

Això és fa possible gràcies a l’establiment d’exhaustius controls de qualitat i de detecció d’incidències, de la implantació de mecanismes d’actuació eficaços tant per part de l’administració, com de tots els serveis i establiments privats implicats i de l’aplicació de mesures per a la reducció del consum de recursos (aigua, energia, generació de residus, etc.)

Francesc Giner
Regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Roses

Exit mobile version