El perquè del vot desfavorable d’Unió Municipal al pressupost municipal de Roses per al 2018

Pressupostos municipals de Roses per al 2018

José A. Valdera, portaveu d'Unió Municipal de Roses,

Pressupostos municipals de Roses per al 2018
José A. Valdera, portaveu d’Unió Municipal de Roses

Ahir dimarts es va aprovar el pressupost municipal per al 2018, amb els vots favorables de l’equip de govern, format per PdCAT i Gent del Poble, l’abstenció d’ERC i PP i el vot en contra de PSC i Unió. El regidor de Ciutadans s’havia excusat per malaltia i, per tant, no va poder estar present en aquest ple extraordinari.

1r.- Com a primer punt del pressupost per al 2018, volem aportar una sèrie de xifres, per a què serveixin de guia als rosincs i rosinques.

El Pressupost General de l’Ajuntament de Roses ascendeix a 38.300.250€  (increment 0,65% en relació a l’anterior 2017). Aquest pressupost general inclou les següents partides:

 • Pressupost Ajuntament 35.350.000€ (increment 1,58%)
 • Pressupost ROSERSA 2.329.830€ (increment 1,85%)
 • Pressupost Port Roses 2.102.790€ (decrement -14,89%)
 • Pressupost PRODER 1.009.900€ (increment 5,09%)

El pressupost també ens indica que hi haurà un increment dels ingressos tributaris, que se situen en la xifra de 28.663.110€ (1,47% superior en relació al pressupost anterior). Això és produït per un increment d’algunes taxes que es van aprovar en    les darreres ordenances fiscals (augment pressió fiscal), per la previsió de la   recollida residus en els negocis establerts en les cales de Montjoi, Pelosa i Joncols, i  a causa de noves construccions detectades que augmentaran la recaptació de l’IBI, segons les explicacions aportades pel regidor d’hisenda Marc Danés.

El pressupost també ens indica que hi ha un increment despeses corrents 30.472.000€ (3,17% superior al pressupost anterior) i un decrement de les inversions, que se situen en 3.545.000€ (-8,04% en relació al pressupost anterior). Dels 3.545.000€ destinats en inversions, es destinarien 2.994.160€ de recursos corrents i 550.840€ en subvencions que rebria l’ajuntament.

El pressupost també destina a l’amortització crèdits de l’ajuntament, la quantitat de 1.333.000€. Per tant, l’endeutament del nostre ajuntament, a 31/12/2018, serà de 7.370.624€; es a dir, un 21,18% sobre ingressos corrents. En aquest punt, volen manifestar el nostre desacord amb la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració, que castiga als ajuntaments que tenen els seus comptes sanejats i que, per tant, ens limita la inversió i la competitivitat com a ajuntament, amb un endeutament molt per sota dels límits aconsellables.

Com a segon punt, volem remarcar que el pressupost presentat per l’equip de govern és tècnicament impecable però, com no podria ser d’una altra forma, està impregnat del caràcter polític que li ha donat l’equip de Govern (PdCat / Gent del Poble) en relació al model de ciutat que volen, la qual cosa és legitima, però no compartim el model de ciutat a mitjà i llarg termini, segons les inversions que ens han presentat.

El turisme és la principal indústria del nostre municipi, i són molts els sectors de Roses que viuen del turisme. Podríem parlar del comerç, la restauració, el sector immobiliari, el sector industrial que envolta al sector immobiliari com seria el cas dels pintors, lampistes, paletes i fusters…, les empreses d’oci, de serveis, etc… Per tant,   si tenim clar que el turisme és la principal font d’ingressos del nostre municipi, el  model de ciutat que volem ha de girar entorn d’aquesta activitat. Hem de potenciar   les nostres infraestructures i crear-ne de noves per a guanyar competitivitat davant d’altres mercats turístics i desenvolupar nous models turístics per a   desestacionalitzar l’activitat econòmica del nostre municipi. Hem de ser una  destinació de turisme familiar, de turisme de sol i platja, de turisme cultural, de  turisme esportiu i d’oci… A banda d’això, hem recordat a l’equip de govern que son   un dels municipis importants de la comarca, que encara no compta amb una zona industrial desenvolupada; mancança que caldria abordar amb urgència.

En el programa d’inversió plurianual que ens ha presentat l’equip de govern trobem les  següents mancances:

 • No hi ha partida per a la creació del que seria el nou mercat municipal. L’equip de govern treballa en un projecte que suposarà la implantació d’una gran superfície al mercat municipal i de petites botigues, que gaudirà d’un pàrquing tancat. Nosaltres som més partidaris d’un mercat municipal més tradicional, amb parades de productes Km 0 (productes de proximitat) i serveis complementaris, a l’estil del mercat de la Boqueria, però a petita escala. De supermercats de grans superfícies en tenim molts a la nostra zona! De totes maneres, i com que de moment no hi ha partida d’inversió, esperarem que l’equip de govern ens presenti la seva proposta per a valorar-la amb dades
 • Volem un passeig marítim, un front de mar, destinat a les persones i no a l’estacionament de vehicles. Hauríem d’encetar el projecte i enllaçar el passeig marítim fins al port pesquer. L’equip de govern no ha previst cap inversió en el programa plurianual (2018-2021) i entenem que aquesta és una infraestructura molt necessària.
 • Apostem per a desenvolupar una zona d’oci nocturn. L’antiga depuradora de marisc seria un indret idoni, de cara al mar i on poder observar les postes de sol de Roses, que són úniques i meravelloses. Cap municipi del nostre entorn pot oferir un espai com aquest a l’oci diürn/nocturn i, de ben segur, el sector privat estaria molt interessat a invertir en aquest espai, amb un projecte consensuat entre tots, viable, sostenible, respectuós amb el medi i que seria un valor afegit per al nostre
 • Per altra banda, si que hi ha una inversió prevista de 1.114.000€ per a l’adequació del far i l’entorn. Hem sabut que volen instal·lar el museu de la pesca al far i també es parla d’un petit espai gastronòmic. Creiem que Roses pot oferir d’altres espais al museu de la pesca i destinar tot aquest espai a complementar l’oferta lúdico- gastronòmica. Un atractiu que ja han sabut aprofitar altres municipis costaners i que Roses podria aprofitar per a augmentar i millorar aquesta oferta amb un projecte potent.
 • Creiem que si Roses ha d’apostar per a ser una destinació de turisme esportiu, cal destinar recursos a la construcció d’una pista d’atletisme. Aquesta és una infraestructura bàsica per a la pràctica de qualsevol tipus d’esport, i que seria molt beneficiosa per a fomentar l’esport i les competicions esportives, no només enl’àmbit local, i que podria aprofitar-se com a reclam turístic. Anem reclamant que l’equip de govern destini alguna partida des del primer moment que vam accedir a l’ajuntament com a representants públics i, avui dia, sens diu que no han destinat cap partida perquè encara no disposen de l’espai on ubicar-la.
 • Una altra infraestructura que el grup d’Unió ha proposat a l’equip de govern, des del primer dia, és la creació d’un Centre de Una xarxa de rutes senyalitzades i equipaments i serveis complementaris a l’ús de la bicicleta (lloguer de bicicletes, reparació, rentat…), i que es podria complementar amb un centre de visitants per a fomentar les rutes de senderisme… L’equip de govern tampoc té previst cap inversió en aquest sentit i creiem que ajudaria a augmentar l’oferta turística-esportiva.
 • Pel que fa a la millora de la circulació urbana, no hi ha res previst als pressupostos. Hem comprovat sobradament que, durant la temporada turística, l’Avda Gran Via està completament col·lapsada de vehicles, des de primera hora del matí i fins a darrera hora de la nit. Això no ajuda a donar una bona imatge de la nostra vila i provoca que molts vehicles utilitzin vies secundaries fins a enllaçar amb la Carretera comarcal C260, formant-se un cap d’ampolla a la sortida de la vila. No pot ser que Roses tingui 3 vies d’entrada i una única via de sortida principal. Una de les nostres peticions, que ajudarien a descongestionar el transit rodat, i que no suposaria una gran inversió en comparació a d’altres propostes que hem sentit, és la creació d’un segon carril de sortida a la Gran Via (des del moll de pesca, fins a enllaçar amb la C260). D’aquesta forma tindríem 3 carrils d’entrada a la vila i 2 carrils de sortida.
 • El pressupost tampoc contempla la creació de noves places d’aparcament o aparcaments dissuasius, i creiem que és un tema que cal abordar ràpidament i amb un projecte consensuat entre tots.
 • Per últim, creiem també important augmentar les partides per al foment d’esdeveniments esportius de gran nivell a Roses. Parlem de competicions estatals i/o internacionals, que ajudarien a donar a conèixer el nostre entorn i a desestacionalitzar l’oferta turística. Cal contactar amb algunes de les nombroses federacions esportives que existeixen (activitats subaquàtiques, motonàutica, ball esportiu, ciclisme btt, futbol platja, Triatló…) i començar a treballar aquesta via. Un exemple és el MIC FOOTBALL (Mediterranean Internacional Cup), que congrega  més de 200.000 espectadors a les comarques del Baix i Alt Empordà. Roses fa anys que s’hauria d’haver incorporat en aquest torneig de prestigi per al futbol.

Per últim, volem remarcar dos punts que creiem que cal estudiar i abordar:

1.- Hem detectat que l’ajuntament continua mantenint una despesa en manteniment de jardineria de 796.000€ a l’any i en manteniment forestal de 199.550 euros anuals. Creiem que cal estudiar si resultaria més econòmic subcontractar el servei de jardineria, en comptes de transferir gairebé un milió d’euros a ROSERSA, per al manteniment dels nostres jardins. No volem acomiadar a cap persona dedicada a la jardineria, però cal plantejar-nos la possibilitat de reubicar a aquest personal, si resulta que la fórmula   de la subcontractació és més  rentable.

2.- Durant l’aprovació dels pressuposts del 2016 ja vam alertar, al regidor de serveis socials, que hi havia notícies en premsa que indicaven que Roses era un dels 10 municipis de Catalunya, amb una població inferior als 10.000 habitants, amb una de les taxes de pobresa més altes. Aquest mes de novembre, al diari el país, ens hem aixecat amb una notícia que indica que Roses forma part de la llista dels 41   municipis d’Espanya (de més de 20.000 hab.), que dediquen menys recursos a serveis socials. Si la mitjana de la despesa és de 66,15€ per habitant, es qualifica  amb la nota de POBRE a aquells municipis que inverteixen menys del 60%   d’aquesta quantitat (39,69€ per habitant). Roses en destina 36,34€ , per tant, estem en aquest rànquing en el que cap ajuntament vol ser-hi. També liderem altres enquestes negatives, com l’enquesta dels 10 municipis de Catalunya amb menys renda per habitant 10.900€. El regidor de serveis socials ens ha donat una    explicació a aquests fets i ens ha manifestat la intenció de fer un recull de dades,   des del departament de Benestar social, que presentarà ben aviat.

Per tots aquests motius argumentats, el vot d’Unió Municipal és desfavorable als pressupostos de Roses per al 2018.

José A. Valdera
Portaveu d’Unió Municipal a l’Ajuntament de Roses