La Piscina Municipal de Roses obté un 7,9 de nota entre els seus usuaris, 0,4 punts més baixa que l’any passat

Piscina Municipal de Roses

Tot i la baixada de 4 dècimes en la nota respecte l’any passat la Piscina de Roses obté una bona valoració

Piscina Municipal de RosesLa Piscina Municipal de Roses revalida un any més la bona valoració que fan de l’equipament esportiu els seus usuaris i abonats, tot i que la nota ha baixat respecte a l’any passat 0,4 punts.

Un total de 358 enquestes es van realitzar que han atorgat a l’equipament una puntuació final de 7,9 punts sobre 10, essent la metodologia i tracte dels monitors, els horaris de l’equipament, el servei d’informació i el de socorrisme, els aspectes millors valorats.

La Piscina Municipal de Roses realitza anualment aquesta campanya d’enquestes entre un mostreig representatiu del nombre d’abonats i usuaris de l’equipament. L’objectiu és valorar el nivell de satisfacció dels seus usuaris vers el servei que ofereix l’equipament, així com recollir de primera mà les aportacions i possibilitats de millora plantejades, informació amb la qual es treballa posteriorment per millorar de forma progressiva la qualitat a partir de les possibilitats existents.

Del total de vint-i-tres aspectes valorats, nou d’ells obtenen una puntuació superior a 8, considerat com un resultat molt bo que marca els punts forts de l’equipament. Entre ells, destaquen la metodologia i tracte dels monitors, del personal d’informació i recepció, els horaris d’obertura de l’equipament, la diversitat d’activitats, l’estat de manteniment, i el material de les activitats.

Dels apartats restants, només dos d’ells es valoren per sota del 7: la qualitat i temperatura de l’aigua de les piscines (6,9) i la comoditat dels vestidors (6,4), que tot i entrar en una puntuació de bons resultats, cal treballar per aproximar-los al nivell superior.

Els responsables de l’equipament valoren molt positivament les dades obtingudes, ja que denoten una consolidació en la percepció de qualitat que tenen els usuaris de les instal·lacions i servei que ofereix l’equipament esportiu. Així, des de l’any 2009 fins a l’actualitat, s’ha mantingut aquesta bona valoració, que ha oscil·lat al llarg d’aquests anys entre els 7,9 i els 8,3 punts, situant-se per sobre del valor de referència del sector.

Com a agraïment als 358 enquestats i a la seva contribució en la millora del servei, la Piscina Municipal va sortejar diferents articles de la seva botiga entre tots els participants.

La taula següent mostra les valoracions de cada punt:

Piscina Municipal de Roses