La Piscina de Roses prepara un reglament per eradicar conductes incíviques dels usuaris

Piscina Municipal de Roses

La instal·lació aquàtica de la Piscina Municipal de Roses

Reglament que tipificarà les sancions a complir per les persones que no compleixen les normatives d’ús de la Piscina Municipal

Piscina Municipal de Roses
Aspecte que presenta la Piscina Municipal de Roses després de l’aturada tècnica per fer les inspeccions i revisions estipulades per la Generalitat

A la Piscina de Roses hi ha unes normatives del bon ús de les instal·lacions. Normes que es troben a l’entrada, als vestidors, al gimnàs o al jacuzzi, per exemple, que s’han de complir per al bon funcionament de les instal·lacions però, sobretot, en respecte de tots els usuaris de la instal·lació municipal.

Sortosament, la gran majoria de les persones que fan ús dels serveis de la Piscina compleixen les normes d’ús, però basta que hi hagi una sola persona que no ho faci per a que l’harmonia que es viu a la instal·lació aquàtica es trenqui.

Per posar fi i eradicar les conductes incíviques d’alguns usuaris la Piscina està elaborant “l’esborrany d’un reglament de comportament cívic, que tindrà un caràcter sancionador per a que la gent s’agafi seriosament les normatives de bon ús de les instal·lacions”, ha anunciat el regidor d’Esports, Juan M. Fernández.

Així, aquest reglament especificarà les sancions, en cap cas econòmica, segons el tipus d’infracció. Si aquesta es considera lleu “es podria sancionar sense poder entrar un dia a la piscina i si el comportament incívic de l’usuari es considera molt greu la prohibició podria arribar fins als dos anys”, ha desvetllat Fernández, remarcant que “aquest reglament és hores d’ara un esborrany, per la qual cosa podria veure’s modificat fins arribar a la seva redacció final”.

I a fi que tots els grups polítics de Roses puguin dir la seva l’esborrany d’aquest reglament està en mans dels seus portaveus, els qual el consensuaran amb el Consell d’Administració de la Piscina per tenir l’aprovació, quan abans millor, del Consell Executiu de PRODER SL, la societat municipal que gestiona la instal·lació.