Pla de Millora de Circulació a Roses per acabar amb el caos del trànsit rodat en alguns espais de la Vila

Pla de Millora de Circulació de Roses
Els Pla de Millora de Circulació de Roses s'ha iniciat a la urbanització de La Garriga

L’Ajuntament de Roses posa en marxa aquest Pla de Millora de Circulació envers la seguretat dels conductors i afavorir la vialitat als carrers

Una de les prioritats marcades des de l’Àrea de Seguretat Ciutadana de Roses per aquesta legislatura és millorar l’ordenació d’alguns espais de Roses, en els que actualment la circulació del transit rodat pot arribar a ser caòtica.

Així, el regidor d’aquesta Àrea, Joan Plana, el responsable d’Infraestructures i Serveis Públics, Juan Manuel Fernández, i el cap de la Policia Local de Roses, Eduard Campà, han presentat, aquest matí, el Pla de Millora de Circulació destinat a la reordenació de la circulació en aquells espais de la Vila que ho requereixen per millorar-ne la seguretat dels conductors i afavorir la vialitat als carrers.
 
Un Pla de Millora de la Circulació de Roses que neix de la necessitat d’ordenació que presenten diferents espais del municipi, on la circulació no està prou regulada o bé l’existent fins ara ha quedat obsoleta. Es tracta, en definitiva de “donar més seguretat al conductor en el sentit que quedi molt més clar de com està ordenada la circulació, evitant així possibles situacions de risc i, a més, facilitar la senyalització de noves zones d’aparcament delimitat”, ha explicat el regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Plana.

Aquest projecte envers el transit rodat s’anirà executant en base a l’estudi que porta a terme la Policia Local de Roses amb l’Àrea d’Infraestructures de l’Ajuntament en aquelles zones on més es detecten problemes en quant a la circulació de vehicles.

En aquest sentit, Eduard Campà, ha manifestat que “aquest pla solucionarà els problemes d’usos dels espais”, en el sentit que “quan un ciutadà troba un problema de mobilitat truca a la Policia per solucionar-ho, i la solució no és l’acció policial sinó una bona ordenació de l’espai”.

A més dels estudis tècnics, el Pla també té en compte les peticions i suggeriments aportats pels mateixos ciutadans i ciutadanes. La temporalització de les actuacions vindrà marcada per la urgència detectada en cada cas, “així com per la disponibilitat pressupostària en aquells casos en  què els canvis de circulació requereixin una inversió econòmica, com pot ser el cas d’ampliació de voreres i adaptació de serveis, entre d’altres treballs”, ha explicat Juan Manuel Fernández.

L’objectiu és la millora continuada de la seguretat circulatòria a tota la població en funció de les característiques i necessitats pròpies de cada espai, ja sigui a partir de canvis de sentit de circulació, d’una informació i senyalització més detallades per als conductors, de l’habilitació de zones d’aparcament per evitar la problemàtica que suposa l’aparcament en vorera, de la renovació i repintat de senyalització allà on sigui precís, entre d’altres accions. En alguns casos, aquestes mesures poden també anar acompanyades d’inversions en infraestructures per dignificar l’espai i adaptar serveis.

Pla de Millora de Circulació a la Garriga i al Mas Oliva

El Pla s’acaba d’iniciar amb el projecte que s’està duent a terme actualment a la urbanització de la Garriga, a la qual seguirà el Mas Oliva abans de finals d’any. En ambdós casos, les actuacions suposaran el canvi de sentit de circulació d’un important nombre de carrers (molts d’ells actualment de doble sentit), per tal de dotar aquestes urbanitzacions residencials d’una circulació més fluida i coherent, optimitzant-la des dels mateixos accessos d’entrada i sortida de cada urbanització.

Un important aspecte a destacar és l’ordenació de l’aparcament, atès que fins ara es realitzava de manera arbitrària i estava mancat de senyalització, de manera que ambdues urbanitzacions disposaran dels espais destinats a estacionament perfectament delimitats.

També s’instal·laran reductors de velocitat en aquells carrers on sigui necessari i es reforça significativament la senyalització, tant vertical com horitzontal, de les dues urbanitzacions.