Polèmica a RosesNet pel conveni dels treballadors

RosesNet
Treballadors de RosesNet manifestant-se

Els treballadors de RosesNet reclamen la signatura de la pròrroga del conveni de treball 2008-2012 fins al 2014, i l’empresa diu que ja està signat

RosesNet
Treballadors de RosesNet manifestant-se davant l’Ajuntament

RosesNet té ara a l’estiu, quan és el pic de més feina, 103 treballadors, dels quals 68 són fixes, és a dir, que treballen durant tot l’any. La resta són contractats segons la demanda de feina.

Al 2008 es va signar un conveni de treball vàlid fins al 2012, un conveni que “no és va presentat al departament de Treball, per tant ja no és un conveni, sinó és un pacte, tot i que tots dos tenen la mateixa validesa davant un jutge”, afirma Pere Roig, gerent de RosesNet.

A mitjans de 2012 el Consell d’Administració va votar per unanimitat mantenir a tots els treballadors a canvi de congelar els salaris, la qual cosa va tenir l’aprovació dels treballadors, tot i que no va haver-hi la mateixa unanimitat.

Arran d’això, durant les darreres eleccions sindicals dins el Comité d’Empresa de RosesNet, els delegats sindicals, que eren 5, es van escindir en dues parts: 3 van decidir seguint sent representats per CCOO i 2 van decidir acollirs-se al sindicat COBAS (Comissió de Base), ramificació de Comission Obreres.

I uns 27 treballadors afiliats a COBAS van decidir, tot i que en una assemblea de treballadors van decidir per majoria no fer-ho, manifestar-se ahir davant l’Ajuntament  per reclamar la pròrroga del conveni que els garanteixi l’increment durant el 2014 de la part del salari congelat aquests dos anys, “perquè el conveni està caducat i s’ha de prorrogar i si aquesta prorroga no és signa durant aquest 2013 s’ens aplicarà el salari mínim inteprofessional, com ha passat en d’altres empreses”, va explicar Adolfo Rufian, representat de COBAS a RosesNet.

Una pròrroga del conveni que, segons l’empresa, ja està signada i on es contempla l’increment del salaris l’any vinent per compensar la congelació d’aquests dos anys.

El gerent de RosesNet, Pere Roig, va manifestar que “els treballadors no tindran cap mena de problema per una raó, ja s’ha fet una previsió per a l’increment del salari congelat al 2012, i no tu no fas una previssió si no penses pagar”.

Tot aquest enrenou ha creat malestar dins el mateix comité d’empresa de RosesNet, ja que no entenen que s’hagi fet una manifestació davant l’Ajuntament quan realment no hi ha motius reials per haver-la convocat.