Ports de la Generalitat treu a concurs la gestió de la dàrsena esportiva del port de Llançà

Ports de la Generalitat
Durant el següent quart de segle el Port de Llançà veurà millorades les seves infraestructures i els serveis que ofereix als ciutadans

Els licitadors hauran d’haver desenvolupat els darrers 5 anys tasques en la gestió de dàrsenes esportives

Ports de la Generalitat
Port de Llançà

Ports de la Generalitat ha iniciat el procés de licitació del concurs per a la gestió i l’explotació de la dàrsena esportiva del port de Llançà, atès que a finals d’abril finalitza el termini concessional del Club Nàutic Llançà. L’objectiu de la nova concessió és que el sector nàutic llançanenc és renovi per impulsar el creixement del turisme i ajudar a dinamitzar econòmicament el territori.

La dàrsena esportiva del port de Llançà és una infraestructura portuària destinada a atendre les necessitats de les embarcacions de lleure i d’esbarjo, que acull 551 embarcacions d’esbarjo d’entre 6 i 15 metres d’eslora.

Els licitadors hauran d’haver desenvolupat els darrers cinc anys tasques de gestor de dàrsenes esportives, ports esportius, instal·lacions marítimes i similars. Les propostes s’han d’adequar al Pla de ports de Catalunya i al Pla especial del port de Llançà, i han de tenir en compte els àmbits següents:

–      Incorporar un Pla de gestió de serveis que asseguri la prestació d’uns serveis de qualitat i fomenti l’ocupació de punts d’amarratge, el lloguer d’amarradors i la mobilitat d’embarcacions.

–      Garantir una explotació i gestió òptimes durant el termini de la concessió que doni cabuda a les infraestructures d’amarratge, fondeig, obres de defensa, edificacions, paviments i xarxes de serveis, entre d’altres.

–      Presentar un Pla d’actuacions amb accions d’interès portuari per tal de millorar i adequar les instal·lacions nàutiques als serveis portuaris a prestar.

–      Incloure un Pla de gestió mediambiental per refermar  el compromís  del port amb la sostenibilitat, amb l’objectiu de fomentar l’eficiència energètica i optimitzar els recursos energètics, d’acord amb la legislació vigent.

–      Promoure activitats relacionades amb el foment de la nàutica esportiva entre els diferents sectors de la societat, especialment amb activitats per a menors de 18 anys i persones amb mobilitat reduïda.

–      Integrar el port amb el teixit urbà i l’entorn, un dels eixos de Pla de ports per millorar l’encaix entre el port i el teixit urbà. En aquest sentit, es posarà l’accent en la millora dels accessos per als usuaris i els vianants a la plaça del Port i al moll de Ribera, i es millorarà la mobilitat a les zones d’aparcament. Així mateix, es destinaran nous espais d’ús ciutadà a la zona de la Gola.

–       Desenvolupar accions per promoure activitats culturals, esportives i nàutiques relaciones amb el port a  una zona situada sota el massís del Castellar.