El PPC de Roses també mou fitxa contra el decret signat per l’alcaldessa en suport del referèndum

PPC de Roses contra Referèdum 1-O

Manel Escobar entrant el comunicat a l'Ajuntament de Roses

El Portaveu del PPC de Roses, Manel Escobar, adverteix a l’alcaldessa Montse Mindan que el suport al referèndum i la celebració d’aquest atenta contra la legalitat vigent

PPC de Roses contra Referèdum 1-O
Manel Escobar entrant el comunicat a l’Ajuntament de Roses

El Grup Municipal del Partit Popular de Roses també s’ha posicionat en contra del decret d’alcaldia signat per Montse Mindan en supor del Referèndum de l’1-O.

Si el passat 8 de setembre Cs Roses va presentar un recurs en contra d’aquest decret, ara ha estat el portaveu del PPC Roses, Manel Escobar, qui ha fet entrar a l’Ajuntament una advertiment en el que s’asssenyala que qualsevol cessió d’espais electorals per a la celebració  d’un referèndum  il·legal l’1 d’octubre atempta contra  la legalitat vigent i incompleix les resolucions del Tribunal Constitucional.

Escobar ha afirmat que aquest advertiment és per notificar que “l’alcaldessa està incomplint les lleis i nosaltres no formem part d’aquest decret que ha signat per donar ple suport al referèndum de l’1 d’octubre”, i que com no s’està complint la llei “exigim que en cap cas es col·labori, de forma directa o indirecta, en la preparació d’aquest hipotètic referèndum, que és il·legal”.

El portaveu del PP a l’Ajuntament de Roses ha remarcat que aquest comunicar és per reflectir que “s’estan saltant les lleis de l’Estatut de Catalunya i de la Constitució espanyola i això tots sabem, evidentment, que no és possible”.

Segons Manel Escobar “no era necessari saltar-se les lleis, considerem que hi ha altres vies de negociació per poder arribar a acords puntuals,  i això portarà unes conseqüències, i greus, per tant, encara estem a temps per donar un pas enrere i cenyir-se a la legalitat vigent”.  

Comunicat presentat pel Grup Municipal del Partit Popular a l’Ajuntament de Roses

A Alcaldía/Presidencia del Ayuntamiento de Roses

Don Manuel Escobar Yegua,  Don Angel Tarrero González, ambos actuando en nombre y representación del Grupo Municipal del Partit Popular, por medio de la presente, exponen :

Tras las comunicaciones recibidas por parte de la Generalitat de Catalunya y de la ACM (Associació Catalana de Municipis) sobre la petición de cesión de espacios electorales  por parte de este Ayuntamiento, el Grupo Popular les hace las siguientes advertencias legales:

  1. Advertimos al Alcalde/sa y al equipo de gobierno que cualquier cesión de espacios electorales para la celebración de un referéndum  ilegal el 1 de octubre atenta contra  la legalidad vigente e incumple las resoluciones del Tribunal Constitucional.
  1. El mismo Tribunal Constitucional ha advertido tanto a los miembros de la Mesa del Parlament, como al Consejo de Gobierno de la Generalitat, de sus responsabilidades, incluida la responsabilidad penal, en el caso de que incumplan lo ordenado por dicho Tribunal.
  1. De la misma forma, la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales ha enviado una comunicación a los Secretarios e Interventores de los Ayuntamientos ante posibles peticiones de locales, datos censales y cualquier otra forma  de colab oración en el 1-0 para que se cumpla la Ley y las resoluciones emitidas por el TC.

Ante esta situación, nuestro grupo municipal, les hace la advertencia legal que dar  cumplimiento a dicha petición por parte de la Generalitat de Catalunya, vulnera la legalidad vigente y se estaría incurriendo  en un delito.

Por ello, exigimos que no se atienda a estas peticiones, y que en ningún caso, se colabore de forma directa o indirecta  en la preparación de este referéndum ilegal.

De la misma forma, solicitamos que se nos informe por escrito si este Ayuntamiento tiene intención de dar cumplimiento  a la demanda de la  Generalitat  de comunicar en 48 horas  los espacios que se cederán para la supuesta celebración del referéndum.

Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Roses