Pràcticament tota la lluminària de Nadal de Roses és de baix consum

Llums de Nadal a Roses
Llums de Nadal de 2015 a la Rambla Riera Ginjolers de Roses

Roses lluirà per Nadal 305 figures de llum a més de milers de metres de fill lluminós de LED

Llums de Nadal a Roses
Llums de Nadal de 2015 a la Rambla Riera Ginjolers de Roses

Va ser l’any 2009 quan l’Ajuntament de Roses va decidir apostar per les lluminàries de LED per decorar els carrers de la Vila amb figures nadalenques. Llavors es van adquirir 212, el que significa que es van substituir el 75% de les figures antigues.

I el 25% restant s’ha anat fent any rere any, amb l’adquisició aquest 2016 de 93 ornaments de Nadal, per la qual cosa enguany seran 305 figures nadalenques, a més de milers de metres de fil lluminós de LED, que es van començar a instal·lar el passat 20 d’octubre per decorar els carrers, places i passejos de la Vila.

Això significa que l’Ajuntament de Roses ha destinat “una partida mixta amb ROSERSA de 25.000 euros que han servit, a part de comprar i llogar les noves llums de Nadal, fer tasques de renovació i manteniment de les que teníem d’altres anys”, ha manifestat el regidor de Serveis Públics, Juan M. Fernández, assegurant que “pràcticament tota la lluminària de Nadal sigui de tecnologia LED”.

Bona part de la instal·lació de les llums és fixa, les figures estan connectades a les faroles de l’enllumenat públic en comptes de l’estesa de cable i contractació a la companyia del subministrament elèctric, tal com es feia abans, i que ha suposat un estalvi en el consum elèctric al voltant d’un 80%, un estalvi en la contractació elèctrica i la seva gestió, de les quals s’ha passat passat en 2 anys de 10 a només 3 contractacions eventuals amb la companyia elèctrica, a més d’un estalvi d’unes 100 hores en mà d’obra.

En total, el 4 de desembre, un dia abans de l’encesa oficial, s’hauran decorat amb les lluminàries nadalenques 28 carrers, 9 rotondes i 6 edificis municipals.

Està previst que les llums de Nadal s’encenguin a les 17:30 hores i s’apaguin a l’1 de la matinada, tot i que algunes figures al no disposar del programador horari s’apagaran a la vegada que l’enllumenat públic.