Presenten les actuacions de delimitació de franges per a la prevenció d’incendis forestals

Delimitació de franges per a la prevenció d'incendis forestals
Un moment de la presentació de la delimitació de franges per a la prevenció d'incendis forestals

Roses, Port de la Selva, Cantallops i la Selva de Mar, són alguns dels municipis de l’Alt Empordà que han impulsat de forma més decidida aquestes actuacions preventives

Delimitació de franges per a la prevenció d'incendis forestals
Un moment de la presentació de la delimitació de franges per a la prevenció d’incendis forestals

Ahir dijous es van presentar les actuacions de delimitació de franges per a la prevenció d’incendis forestals que ha realitzat el Consell Comarcal a diversos municipis de l’Alt Empordà, amb la col·laboració de la Diputació de Girona i de la Generalitat. L’acte es va portar a terme en uns terrenys de la urbanització Cap de Bol, del Port de la Selva, on aquest municipi ja ha executat tot el projecte de delimitació i neteja de la línia perimetral de protecció.

A la roda informativa hi van participar el president del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Ferran Roquer, l’alcalde del Port de la Selva i conseller comarcal de Medi Ambient, Josep Maria Cervera, el diputat de Medi Ambient de la Diputació de Girona, Lluís Costabella, el director territorial d’Interior a Girona, Albert Ballesta, i el delegat del Govern de la Generalitat, Eudald Casadesús.

El president del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Ferran Roquer, va explicar que “des del Consell Comarcal s’han redactat 62 plànols de delimitació de franges per a la prevenció d’incendis forestals corresponents al mateix nombre de municipis, dels quals 17 ja tenen la documentació aprovada definitivament, 35 la tenen aprovada inicialment i la resta es troben en fase de tramitació”. Ara, el proper pas “serà redactar el projecte executiu per a la realització de les franges exteriors de protecció per a la prevenció d’incendis en nuclis urbans i urbanitzacions, i executar materialment el projecte”. En aquest sentit va anunciar que l’administració comarcal té la voluntat de crear un servei específic per desenvolupar tot aquest procés, que culminarà amb la neteja dels espais delimitats i la supressió física d’una part de la massa forestal.

L’alcalde del Port de la Selva i conseller comarcal de Medi Ambient, Josep Maria Cervera, va explicar el procés seguit en el seu municipi per a la delimitació de franges i l’execució del projecte que ja és una realitat en diverses zones del poble, com és el cas de la urbanització Cap de Bol. Port de la Selva, juntament amb Roses, Cantallops i la Selva de Mar, són alguns dels municipis de la comarca que han impulsat de forma més decidida aquestes accions preventives.

El diputat provincial de Medi Ambient, Lluís Costabella, va detallar la iniciativa de la Diputació de Girona de tirar endavant el Pla de serveis d’assistència en matèria de prevenció d’incendis, executat de forma conjunt amb els consells comarcals i fruit del qual és la redacció de tots aquests plànols i actuacions posteriors.

El delegat del Govern de la Generalitat a Girona, Eudald Casadesús, va remarcar totes aquestes actuacions com un exemple de coordinació i feina conjunta per part de tres administracions -Generalitat, Diputació de Girona i Consell Comarcal de l’Alt Empordà- iniciada ara fa quatre, arran del terrible foc que va afectar la comarca. Hem de minimitzar les conseqüències dels incendis forestals, però en aquesta feina ens hi hem d’implicar tots. Els ajuntaments han de tenir present que entre les seves prioritats d’actuació també hi ha de figurar la prevenció dels incendis forestals. I els ciutadans han de ser conscients de la problemàtica i de procurar tenir netes les zones d’arbrat que siguin de la seva propietat”.

A la roda informativa es va recordar el gran foc de l’Alt Empordà que va cremar més 13.000 hectàrees, que avui, 22 de juliol, es compleix el quart aniversari.