Presenten el projecte d’adhesió dels 3 espais protegits a la carta europea de turisme sostenible

Pla de Foment del valor turístic dels espais naturals protegits

Espai natural protegit de l'Alt Empordà / Arxiu

La presentació d’aquest projecte d’adhesió es va dur a terme el passat 16 de març al Consell d’Alcaldes de l’Alt Empordà

Projecte espais protegits
Parc Natural del Cap de Creus / arxiu

Durant la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes, celebrada el passat dia 16 a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, es va presentar el projecte d’adhesió dels tres espais protegits de la comarca (Aiguamolls, cap de Creus i l’Albera) a la Carta Europea de Turisme Sostenible per tal d’explicar els seus objectius i avantatges. A la presentació hi van ser presents els directors dels tres espais. El director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Josep Maria Prats, va ser l’encarregat d’explicar les característiques i els avantatges d’aquesta iniciativa ja que disposen d’aquesta acreditació.

La Carta Europea de Turisme Sostenible en Espais Naturals Protegits és un document creat l’any 1995 per l’Organització Mundial de Turisme, a instàncies del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient, que reflecteix la voluntat de les nacions europees d’afavorir un model turístic que atengui els principis del desenvolupament sostenible, que no malbarati els recursos naturals i que preservi els paisatges, que permeti a les futures generacions gaudir del turisme a la natura. El seu objectiu principal és fer compatible la conservació i la millora dels valors naturals amb la creació de noves oportunitats econòmiques mitjançant el desenvolupament d’un turisme sostenible i, per tant, respectuós amb el medi ambient.

Per obtenir la Carta Europea de Turisme Sostenible els Espais Naturals Protegits han de presentar un programa d’actuacions a cinc anys vista i rebre el vistiplau de la Federació Europarc. Cada cinc anys han de renovar el compromís elaborant una memòria d’actuacions i formulant un nou programa d’actuacions. A Catalunya ja han rebut aquesta acreditació el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, el Parc Natural del Delta de l’Ebre, el Parc Natural del Montseny i el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

Les empreses turístiques també poden obtenir l’acreditació mitjançant l’establiment d’un acord de col·laboració amb l’espai natural protegit. Aquest acord conté compromisos mutus entre l’espai natural protegit i l’empresa, la qual presenta a la vegada un programa amb les actuacions que es compromet a dur a terme per a la millora de la sostenibilitat de la seva gestió. Com a contrapartida, els espais naturals protegits reconeixen l’esforç d’aquestes empreses tot distingint-les com a empreses col·laboradores, avala la seva gestió sostenible i les recomana com a empreses d’excel·lència en aquest camp.