Pressupostos Participatius

Josep Mª Martínez, regidor del PSC-Roses
El regidor del PSC a l'Ajuntament de Roses, Josep Mª Martínez

“És un error cabdal el fet de teoritzar abans de disposar de dades. Insensiblement, un comença a alterar els fets per a encaixar-los en les teories, en lloc d’encaixar les teories en els fets”.

L’alcaldessa de Roses i el seu regidor d’Economia i Hisenda fa setmanes ens varen presentar la tercera edició dels pressupostos participatius perquè els veïns decidíssim en què invertir 300.000 €Per tal de garantir tan lloable objectiu, s’ha contractat per la quantitat de 8.857,20 € (IVA inclòs) els serveis d’una empresa que aportarà el disseny i la implementació d’un procediment per canalitzar totes les propostes que finalment seran sotmeses a votació ciutadana. 

Sí, els Pressupostos Participatius permeten la participació directa de la ciutadania en l’elaboració dels pressupostos públics, implicant-la en dos àmbits diferents. D’una banda, en la reflexió de necessitats, identificació de demandes i priorització dels pressupostos i d’altra, en el seguiment de l’execució del pressupost i, per tant, en la rendició de comptes continuada per part dels equips de Govern.

Aturem-nos en el primer punt i fem-nos aquestes preguntes:
1) Per què les necessitats només han de ser per invertir/gastar? Per què no fomentar en paral·lel la necessitat d’aportar idees per reduir la despesa actual en qualsevol de les seves àrees? Potser trobaríem que ens podem estalviar no pocs quartos.
2) Per què identificar les demandes ens costa tants diners? No es pot trobar un sistema de recollida d’idees més senzill que sigui igual d’efectiu i sense cost?

I per últim,
3) Per què, per exemple, col·locar un rètol lluminós és una priorització dels pressupostos? Com es determina la priorització? L’altre àmbit en el qual es vol implicar els vilatans és, com s’ha dit anteriorment, en el seguiment de l’execució del pressupost i, per tant, en la rendició de comptes continuada per part dels equips de govern.

Si agafem com a referència el rètol lluminós Hola Roses! jo no he vist cap rendició de comptes, és més, ha hagut de ser un  presentador en un programa de la televisió local  el proppassat 30/10/19 qui, mesos després de fer-se la instal·lació, ha fet dir al regidor d’Economia i Hisenda  que la xifra oficial era d’uns 76.000 €.

Quan s’utilitza un dret ciutadà com a un instrument electoral es banalitza el seu objectiu?

Josep Maria Martínez
Regidor del PSC a l’Ajuntament de Roses