Fira de la Rosa de Roses

Programa pioner al Centre Sociosanitari Bernat Jaume de Figueres

Programa d’Atenció a la Fragilitat del Bernat Jaume
Equip del Programa d’Atenció a la Fragilitat: d’esquerra a dreta, Marta Cullell, Beatriu Carreño, Sònia Cabezón, Irene Montero i Ruth Albaladejo

L’Hospital d’Atenció Intermèdia Bernat Jaume de Figueres posa en marxa un Programa d’Atenció a la Fragilitat pioner a les comarques gironines

L’Hospital d’Atenció Intermèdia Bernat Jaume de Figueres ha posat en marxa un Programa d’Atenció a la Fragilitat amb l’objectiu d’identificar de manera precoç la síndrome de fragilitat en les persones grans de l’Alt Empordà, i iniciar un pla d’intervenció adient per a tractar-la treballant de manera coordinada amb l’Atenció Primària. Aquesta síndrome, relacionada amb l’envelliment, es caracteritza per la pèrdua de pes no intencionada, la sensació d’esgotament habitual, la pèrdua de força, l’alentiment de la marxa i la disminució de l’activitat física. Aquesta detecció permet revertir la fragilitat en molts casos i obtenir beneficis, com ara la millora de la qualitat de vida del pacient, a més de la disminució de la discapacitat, de la mortalitat, de les hospitalitzacions i de la institucionalització. També s’observa una millora en la resposta als tractaments mèdics o quirúrgics, disminuint de forma indirecta la despesa sanitària.

El Programa d’Atenció a la Fragilitat del Bernat Jaume és pioner a les comarques gironines i s’estructura en una Consulta de Fragilitat i un Hospital de Dia de Fragilitat. El tractament comença amb el diagnòstic de la síndrome a la Consulta de Fragilitat, que coordinen la metgessa Ruth Albaladejo i la infermera Beatriu Carreño, ambdues especialistes en Geriatria. Els pacients es deriven principalment des dels Centres d’Atenció Primària de l’Alt Empordà i també des de diferents àrees de l’Hospital de Figueres, com poden ser els professionals de Traumatologia i de Reumatologia. Mitjançant la Valoració Geriàtrica Integral, es realitza una valoració multidimensional i, en funció de les necessitats detectades, del grau de reserva i de les preferències del pacient i de les persones cuidadores, s’estableix un pla individualitzat d’intervenció. Aquest pla s’entrega per escrit al pacient i es fa arribar telemàticament a la seva Unitat Bàsica de Salut i, quan és necessari, a l’especialista en Nutrició i Fisioteràpia de l’Atenció Primària.

Les quatre potes principals d’aquesta intervenció són l’avaluació de les malalties que presenta la persona, el grau de control i la prescripció farmacològica, així com la intervenció nutricional i l’activitat física. Quan es considera necessari, en visites successives, es fa un seguiment i una revaluació de cada pacient.

L’Hospital de Dia de Fragilitat s’adreça a aquelles persones en les quals es detecta la síndrome de fragilitat i en què el seu abordatge és més complex. Durant tres mesos, assisteixen a una sessió setmanal d’exercici físic multicomponent, dirigida per la fisioterapeuta Sònia Cabezón, al gimnàs del Bernat Jaume, i des de la Consulta de Fragilitat es realitza un seguiment de les intervencions proposades.

En aquest programa, participen també la neuropsicòloga Marta Cullell, pel que fa a la detecció i intervenció del component cognitiu de la fragilitat, i la treballadora social Irene Montero, en la part d’intervenció del component social. A més, la reumatòloga Sònia Castell es fa càrrec de la valoració de la massa muscular mitjançant ecografia.

“La síndrome de fragilitat suposa una condició de risc per esdeveniments adversos de salut que es poden prevenir amb la detecció i l’abordatge adients, donat que pot ser reversible. És molt important que aquelles persones grans, de moment per sobre de 80 anys, que se sentin esgotades, que perdin pes de manera no intencionada o que considerin que caminen més lentament de l’habitual s’adrecin al seu metge o metgessa o a la seva infermera d’Atenció Primària el més aviat possible, perquè valorin si els cal ser derivats a la nostra consulta. El temps és un dels factors més importants que intervenen en les possibilitats de millora”, explica la metgessa Ruth Albaladejo. Són també objectius d’aquest programa la formació, tant en l’àmbit sanitari com per a la població en general, i la investigació.