Projecte per millorar la vialitat al carrer Lluís Companys de Roses

L’Ajuntament de Roses ha aprovat el projecte de reforma que permetrà la millora urbanística del carrer Lluís Companys, concretament en el tram de prop de 100 metres lineals que discorre entre el carrer Sevilla i l’avinguda de Rhode. Les obres comptaran amb un pressupost de 60.000 euros i pacificaran i faran més accessible aquest punt de forta circulació de vehicles i de vianants.

carrer_lluis_companys
Carrer Lluís Companys amb l’Avda. de Rhode

L’espai on es preveu aquesta millora es troba en una àrea molt turística de la població, adjacent al passeig Marítim i on predominen els establiments comercials, hotelers i de restauració. Per les seves característiques i les seves condicions viaries, presenta una forta circulació tant de vehicles com de vianants, sobretot en les èpoques de major afluència turística. La intervenció suposarà el condicionament d’un tram de 93 metres lineals del carrer Lluís Companys, així com el pas de vianants en el qual desemboca, ja a l’avinguda de Rhode.

El projecte que s’acaba d’aprovar inicialment té per objectiu millorar l’accessibilitat en aquesta àrea, que té una superfície total de 800 m2. Per aconseguir-ho es proposa l’ampliació de les dues voreres del carrer Lluís Companys per donar continuïtat a la de l’avinguda de Rhode, connexió que s’aconseguirà mitjançant un pas elevat que donarà prioritat al vianant i eliminarà barreres arquitectòniques, alhora que farà compatible el trànsit rodat.

Les obres també modificaran el pas de vianants que actualment creua l’avinguda de Rhode i condueix els vianants cap al passeig Marítim, el qual passarà a situar-se un cop passat el carrer Lluís Companys, allunyant-lo així de la rotonda per tal de facilitar la circulació de vehicles. Per últim, el semàfor de l’avinguda de Rhode es traslladarà un cop creuat el carrer Lluís Companys i s’eliminarà el semàfor d’aquest carrer.