Proposta a Roses per compartir cotxe i afavorir la mobilitat sostenible

Moció ERC Roses

El portaveu d'ERC Roses, Joan Plana, presentant la moció al Servei d'Atenció al Ciutadà, SAC, de l'Ajuntament

ERC presenta una moció per compartir cotxe i despeses per a trajectes interurbans

Moció ERC Roses
El portaveu d’ERC Roses, Joan Plana, en el moment de presentar la moció al Servei d’Atenció al Ciutadà, SAC, de l’Ajuntament

ERC Roses va presentar, aquest passat 10 de setembre, al Servei d’Atenció al Ciutadà, SAC, de l’Ajuntament una moció per al ple d’aquest mes de setembre relacionada amb que els vilatans puguin compartir el seu vehicle particular per reduir despeses i afavorir la mobilitat sostenible. Proposta que, segons els republicans, ja tenien pensada presentar abans de les eleccions, i en la qual “per commemorar que el dia 22 de setembre és el Dia Europeu sense cotxes, és un bon motiu per presentar la possibilitat d’adhesió de Roses a la Xarxa de municipis, empreses i organismes que fomenten el servei de compartir cotxe”, va explicar el portaveu d’ERC, Joan Plana.
Així, a través d’una aplicació inserida a la pàgina web de l’Ajuntament “permetria a les persones posar-se d’acord per tal de compartir vehicle i despeses per trajectes interurbans, més o menys freqüents”, va manifestar Plana, per explicar, tot seguit que “aquesta aplicació o servei, compartir.org, a diferencia d’altres iniciatives que han sortit, per exemple, a Barcelona, no té ànim de lucre, la finalitat de fer un ús més racional del cotxe privat a fi de reduir, en la mesura del possible, el nombre de cotxes que circulen dia a dia pel nostres vials i carreteres”.

Joan Plana confia en tenir el suport de les demés forces polítiques municipals per tirar endavant la moció.

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM I I AQUELLS ALTRES GRUPS QUE HO DESITGIN PER AFAVORIR LA MOBILITAT SOSTENIBLE I L’ÚS RACIONAL DEL COTXE PRIVAT

Exposició de motius

 • Atès que el dia 22 de setembre és el Dia Europeu sense Cotx Una jornada que té l’objectiu de sensibilitzar els ciutadans i ciutadanes de l’ús racional i eficient del transport privat i oferir mitjans de transport alternatius (transport col·lectiu, vehicles no contaminats, bicicletes, cotxes compartits) que permetin a la ciutadania gaudir de la convocatòria sense restringir-ne la mobilitat.
 • Atès que l’ajuntament ha d’ésser el motor per impulsar iniciatives per fomentar entre la població un ús més racional del cotxe i de les quals en resulti un estalvi energètic.
 • Atès que cal augmentar les mesures de caràcter permanent a favor de la mobilitat
 • Atès que l’acció 5110 de l’agenda 21 contempla la creació d’una borsa per compartir vehicles privats (també l’acció 519) i faciliti, així, la trobada de persones interessades a compartir el vehicle a l’hora de fer un viatge, sigui per anar a treballar, estudiar,
 • Atès que la incidència del consum de combustibles fòssils és una de les principals causes de la contaminació atmosfèrica i l’escalfament planetari
 • Atès que el consum de combustible per a l’ús del transport privat representa unes despeses econòmiques importants per a les famílies.
 • Atès que són molts els ciutadans del nostre municipi que coincideixen en itineraris i horaris laborals
 • Atès que la coneixença i comunicació entre persones d’un mateix municipi és un element enriquidor de la cultura i la convivència.
 • Atès que hi ha una xarxa existent (www.compartir.org) de municipis, empreses i organismes que fomenten el servei de compartir cotxe a través d’un aplicatiu web.

ES PROPOSA AL PLE DE ROSES EL SEGÜENT ACORD:

 1. Estimular la voluntat de compartir l’ús del vehicle privat, mitjançant una campanya informativa municipal on se n’expliquin les avanta
 2. Subscriure l’Ajuntament de Roses a la xarxa digital www.compartir.org, plataforma creada per agrupar diferents entitats que fomenten iniciatives d’aquest tipus per tal de maximitzar-ne l’abast i l’eficiència.
 3. Incorporar en un lloc visible de la pàgina web municipal l’aplicatiu de la xarxa que permet oferir i cercar desplaçaments entre els veïns i veïnes que volen compartir cotxe per realitzar trajectes més o menys comuns sense cap mena d’ànim de lucre amb la finalitat d‘ésser una alternativa en els seus desplaçaments i, com a mesura que implica de manera directa la disminució de la pol·lució, la contaminació acústica i el consum energètic, suposa una millora en la utilització de l’espai públic, així com una major racionalitat i eficiència en l’ús del transport priva
 4. Analitzar els projectes engegats per altres municipis i dur a terme l’estudi oportú que determini quines mesures addicionals es poden prendre per tal de maximitzar l’eficiència d’aquest
 5. Traslladar el present acord a tots els col·lectius i associacions del nostre municipi, així com al conjunt de la població.

Grup Municipal ERC-AM Roses