Queda prohibida la crema de restes vegetals en compliment de la nova llei de residus

Nova llei de residus que deixa com alternativa fer auto-compostatge, triturar les restes vegetals o portar-les a un gestor de residus

Des del 16 d’octubre, la Generalitat de Catalunya ha donat de baixa el tràmit de comunicació de crema que permetia cremar restes vegetals durant el període considerat de molt baix risc d’incendi (del 16 d’octubre al 14 de març). La finalització ve produïda per l’aplicació de la nova “Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular”, que només permet cremes autoritzades a activitats professionals per motius fitosanitaris o per a la prevenció d’incendis.

L’article 27 d’aquesta llei fa referència a l’eliminació de residus adoptant mesures que garanteixin la protecció de la salut humana i el medi ambient i en el seu punt 3 especifica que no està permesa la crema de residus vegetals generats en entorns agrícoles o silvícoles. La llei estableix que s’han de prioritzar els processos biològics per al tractament de la matèria orgànica. Les persones que necessitin gestionar els seus residus vegetals hauran d’optar per altres mètodes com són l’auto-compostatge per transformar el residu en abonament per a propi ús, trituració de les restes i utilització en el propi terreny, de forma prioritària, o portar-les a un gestor de residus. 

Excepcions per a professionals 

Únicament i amb caràcter excepcional i motivat, es pot autoritzar la crema de restes agrícoles i forestals per motius fitosanitaris quan no existeixin altres mètodes per evitar la propagació de plagues, i la crema de restes forestals per a la prevenció d’incendis quan no existeixin alternatives per la seva eliminació. En aquests casos, el procediment per tal de gestionar aquestes cremes que van dirigides únicament a activitats professionals, és telemàtic (a través de la secció de tràmits de la web agricultura.gencat.cat), o presencial a les oficines comarcals del Departament d’Acció Climàtica.

Exit mobile version