Recomanacions a l’hora de comprar joguines

Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor

Recomanacions dirigides a tots els consumidors en general en relació a la compra de joguines durant aquestes festes de Nadal

Oficina Comarcal del ConsumidorL’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor, de forma coordinada amb l’Agència Catalana del Consum, fan públiques un conjunt de recomanacions adreçades a tots els consumidors en general, a tenir en compte durant aquesta campanya de les festes de Nadal i Reis, en relació a la compra de joguines i videjocs.

En aquest sentit es remarca que les joguines  han de servir per a divertir els petits.  Tingueu en compte ledat i la maduresa dels infants.  Valoreu els continguts dels jocs i els aspectes educatiusEviteu la distinció sexista i la incitació a la violència.  Llegiu les etiquetes, les regles i les instruccions del joc.

Fixeu-vos en les dades mínimes obligatòries que hi han d’aparèixer: la marca CE, que significa que la joguina compleix les exigències essencials de seguretat contingudes en les normes comunitàries; el nom i la marca del producte; la raó social i l’adreça del fabricant o importador o venedor i les instruccions i advertències d’ús, així com les restriccions d’edat, si n’hi ha.

D’altra banda, les joguines de funcionament elèctric han d’especificar la potència màxima, la tensió d’alimentació que necessiten i el consum energètic que fan. Tot el contingut obligatori de l’etiquetatge de les joguines ha d’estar en català i/o castellà.

Les joguines fetes amb materials renovables (fusta, cartró…) tenen, usualment, un impacte ambiental més baix en el procés de fabricació que les que es fan mitjançant processos industrials (materials sintètics, plàstics…).

Si esteu interessats en un videojoc sapigueu que hi ha diferents tipus de videojocs al mercat (d’acció, d’aventures, d’estratègia, d’esports, educatius, de fantasia, històrics, simuladors, puzles…).  Trieu el videojoc més adequat a l’edat, personalitat i sensibilitat de la persona usuària, especialment si és menor d’edat.

Cal comprovar si la joguina conté peces petites que es poden separar, si té parts o cantells que puguin punxar o tallar, si disposa d’obertures on el nen pugui introduir els dits o les mans i no les pugui treure.

Conserveu els catàlegs comercials i la seva publicitat.

Demaneu i conserveu la factura o el tiquet de compra, són la vostra garantia.

Si detecteu defectes en la joguina heu de dirigir-vos a l’establiment on l’heu adquirida i adjunteu el tiquet de compra.

Totes les empreses disposen de fulls oficials de reclamació/denúncia

És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum.

Comproveu que l’etiquetatge :

– Indica la raó social i l’adreça del fabricant o importador o del venedor.

– Inclou les instruccions d’ús i les seves característiques.

– Està escrit en català i/o castellà, si es distribueix a Catalunya.

– Té el Codi PEGI, que és el codi de conducta de la indústria europea del programari interactiu, que estableix una classificació per edats i continguts.

– La classificació del joc ha d’aparèixer en la part frontal inferior i en la part del darrere del videojoc. Fa referència a l’adequació del contingut visual, però mai al grau de dificultat o a les habilitats que requereix.

També cal tenir en compte els pictogrames informatius que alerten del contingut dels videojocs. Cada videojoc, excepte els per a major de tres anys, han de mostrar un o més pictogrames de contingut a la part de darrer que indiquen les característiques concretes per les quals es classifica. Així hi ha indicatius sobre discriminació, drogues,por, llenguatge groller, sexe o violència.