Recomanacions per a les compres de joguines

Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor

Recomanacions de l’Oficina Comarcal del Consumidor en relació a la compra de joguines durant aquestes festes de Nadal

Oficina Comarcal d’Informació al ConsumidorDes de l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor, de forma coordinada amb l’Agència Catalana del Consum, es fan públiques un conjunt de recomanacions, adreçades a tots els consumidors en general, a tenir en compte a l’hora d’adquirir joguines durant la campanya d’aquestes fetes.

En aquest sentit es recorda el següent:

 • Tingueu en compte l’edat i la maduresa dels infants. Les joguines no aptes per a menors de 3 anys o 36 mesos incorporen un pictograma específic i el motiu o motius de l’exclusió, com per exemple, la presència de peces petites que podrien causar l’asfíxia del nen.
 • Valoreu els continguts dels jocs i els aspectes educatius.
 • Eviteu la distinció sexista i la incitació a la violència.
 • Verifiqueu que la joguina o l’embolcall contenen les dades mínimes obligatòries: la marca CE, que significa que la joguina compleix les exigències essencials de seguretat contingudes en les normes comunitàries. El nom i la marca del producte. La raó social i l’adreça del fabricant o importador o venedor. Les instruccions i advertències d’ús i restriccions d’edat, si n’hi ha.
 • Les joguines de funcionament elèctric han d’especificar la potència màxima, la tensió d’alimentació que necessiten i el consum energètic que fan.
 • Les joguines fetes amb materials renovables (fusta, cartró…) tenen, usualment, un impacte ambiental més baix en el procés de fabricació que les que es fan mitjançant processos industrials (materials sintètics, plàstics…).
 • Cal comprovar si la joguina conté peces petites que es poden separar, si té parts o cantells que puguin punxar o tallar, si disposa d’obertures on el nen pugui introduir els dits o les mans i no les pugui treure.
 • Conserveu els catàlegs comercials i la seva publicitat. Podeu exigir el que s’hi anuncia.
 • Demaneu i conserveu la factura o el tiquet de compra, són la vostra garantia. En cas de disconformitat amb el producte, demaneu el full oficial de reclamació a l’empresa o contacteu-hi per un mitjà que en deixi constància (formulari web, telèfon amb número d’incidència, etc.). Si en el termini de 30 dies no heu obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, contacteu amb l’Oficina d’Informació al Consumidor de l’Alt Empordà, amb seu al Consell Comarcal (Figueres).

Preguntes freqüents:

 • Què passa si una joguina es troba a la venda i no està marcada amb el marcatge CE?

– Si una joguina present en el mercat no conté la marca CE pot significar que el seu responsable, fabricant, importador o distribuïdor dins el mercat nacional, no ha complert amb el requisit obligatori de sotmetre la joguina als assajos que fixa la normativa comunitària. La joguina pot ser insegura i no podrà estar a la venda de tal forma que podrà ser retirada del mercat per les autoritats de consum.

 • Com puc saber si una joguina és adequada a l’edat del nen?

– Les joguines han d’anar marcades amb advertiments per minimitzar el risc present en qualsevol producte. En aquest sentit, ha de ser visible el pictograma de restricció d’edat que indica que aquella joguina no ha de ser utilitzada per nens més petits de 36 mesos o 3 anys, juntament amb una explicació del motiu d’aquesta restricció. El motiu més freqüent és que continguin peces petites que el nen es podria empassar.

 • Quina informació ha de constar a l’etiquetatge d’una joguina?

-A banda del marcatge CE i, si escau, del pictograma d’exclusió de menys de 3 anys o 36 mesos, a nivell d’etiquetatge de les joguines, cal incloure la identificació del fabricant amb el seu domicili i la de l’importador i, per a un ús segur, totes aquelles advertències que afectin la salut i seguretat dels infants. Aquelles advertències que determinin la decisió de compra, com edat mínima i màxima dels usuaris, han de figurar a l’embalatge o ser visibles pel consumidor abans de la compra, fins i tot si aquesta s’efectua per Internet.