Recomanacions a seguir alhora de comprar a les rebaixes d’hivern

Campanya de rebaixes d'hivern

La campanya de rebaixes d'hivern tindrà una durada com a mínim d’una setmana i com a màxim de dos mesos, és a dir, fins al 6 de març

L’Àrea de Consum del Consell Comarcal fa una sèrie de recomanacions davant la campanya de les rebaixes d’hivern

Rebaixes d'hivern
La campanya de rebaixes d’hivern tindrà una durada com a mínim d’una setmana i com a màxim de dos mesos

Demà dissabte, dia 7 de gener, començarà oficialment a tot Catalunya la campanya de rebaixes d’hivern. Cal a dir que molts de comerços ja s’han avançat alhora de fer descomptes, ja que la realització de rebaixes és una decisió del comerciant i també ho és la seva durada. Així, la campanya ha de ser com a mínim d’una setmana i com a màxim de dos mesos, perquè no poden anar més enllà del diumenge dia 7 de març.

L’àrea de Consum del Consell Comarcal de l’Alt Empordà recorda que es consideren rebaixes les vendes que tradicionalment es duen a terme al sector de tèxtil, la sabateria i els complements, entre altres sectors, amb la finalitat de donar sortida als articles que resten a l’establiment un cop transcorreguda la temporada.

Per contra, no es poden considerar rebaixes les modalitats de vendes a preus inferiors als habituals com són la venda en liquidació (venda a preus inferiors per tancament o canvi d’orientació del negoci), venda de saldos (venda d’articles passats de moda o deteriorats) o les ofertes (preu més baix a fi de promoure un producte). En conseqüència cal aclarir que les rebaixes són només de preu, no de prestacions al consumidor. L’incompliment d’aquests apartats pot donar lloc a una possible denúncia davant l’Oficina d’Atenció al Consumidor del Consell Comarcal.

De cara a la campanya de rebaixes, l’Agència Catalana del Consum recomana a les persones consumidores i usuàries seguir els següents consells:

 • Compareu els preus. El preu rebaixat ha de constar sempre al costat del preu no rebaixat, tant a l’aparador com a l’interior de l’establiment.
 • Examineu el producte, que ha de tenir la mateixa qualitat i garantia que té a preu no rebaixat i que no ha de tenir defectes.
 • Diferencieu entre les vendes de rebaixes i altres tipus de vendes a preus inferiors als habituals com ara les vendes en liquidació, les vendes de saldos i les ofertes. Els productes rebaixats han d’estar diferenciats de la resta.
 • Comproveu si l’establiment admet les targetes de crèdit com a forma de pagament habitual. Si és així, també ha d’admetre aquest sistema en període de rebaixes.
 • Llegiu detingudament les etiquetes, les instruccions d’ús i les característiques del producte.
 • Pregunteu al comerciant per la possibilitat de canviar el producte i les condicions en què es pot fer aquest canvi. L’establiment no té l’obligació de canviar un producte que està en perfecte estat, a menys que ho anunciï.
 • Demaneu i conserveu totes les factures o els tiquets de compra, ja que són la vostra garantia i els podeu necessitar en cas de reclamació.
 • La publicitat és vinculant i podeu exigir-ne el compliment, per tant, guardeu la publicitat del producte juntament amb les seves característiques, les instruccions, els catàlegs comercials…
 • Quan compreu un producte, si teniu alguna incidència, reclameu a l’empresa que us l’ha venut i que té fins a un mes per contestar.
 • Els establiments comercials disposen de fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia.
 • És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum.