Resposta de la Policia Local de Roses al comunicat emés per l’Ajuntament

Resposta a la nota informativa emesa pel gabinet d’Alcaldia
1.      Estem d’acord amb el punt primer i tercer de l’esmentada nota, la qual, per cert,  no està signada per cap tècnic.
2.      Estem en desacord amb els punts 2 i 4 pels següents motius:
Primer: es desconeix la quantitat que s’esmenta i d’on s’ha tret, però en tot cas les quantitats del complement específic varen ser una pujada salarial efectuada al seu moment per acostar  el sou a altres policies locals i mossos.
Segon: La Llei de pressupostos de l’Estat i el decret d’estabilitat pressupostaria estableixen dues prohibicions que s’han de complir:
1- No es poden fer menys de 37.5 hores de comput anual
2- Que no es podem fer increments de retribucions.
Els treballadors de la policia local compleixen amb la Llei, ja que estan fent les 37.5h i no reclamen un augment de retribucions. Per tant cap tècnic podrà dir que la nostra reclamació incompleix la Llei.
A la pregunta que si és il·legal que la policia faci 37.5 hores amb el mateix sou, la resposta és NO, no incomplim cap llei.-
Tercer:  Respecte suposats efectes discriminatoris entre treballadors públics:
El sou d’un agent de policia local és d’uns 1530€ mensuals, i si volem mantenir les 37.5 h perdem 430.96€ (quantitat que diu l’Ajuntament); llavors cobraríem una mica menys de 1100€. Quin treballador de l’Ajuntament cobra aquesta quantitat treballant al carrer, els festius, caps de setmana,  donant resposta a atracaments i robatoris, problemàtica del top manta (on agents pateixen agressions) etc… Amb 1100€ ens situaríem en la policia pitjor pagada de tot Girona i segurament de Catalunya. Algun representant polític considera just que la seva policia cobri 1100€ amb tots els riscos als que estem sotmesos?
En canvi, un agent dels mossos (que fan 37.5h) cobra actualment 1820€, una diferencia de 700€ !!!!! Això si que és una discriminació i una injustícia!!!! L’Alcade ha manifestat que l’Ajuntament té diners, llavors per que permet aquesta injusticia?
Les nostres demandes s’ajusten a la legalitat i no son discriminatòries, només volem un sou digne amb el mateix horari que la resta de treballadors de l’Ajuntament, es a dir, les 37.5 hores imposades a la llei de pressupostos.
Continuarem lluitant per  la defensa dels nostres drets.-
El portaveu de la Policia Local