Fira de la Rosa de Roses

Reunit a l’Alt Empordà, el sector del pi pinyer de Catalunya aposta per les plantacions intensives

Sector del pi pinyer
Plantació intensiva de pi pinyer a l'Alt Empordà

Els productors es mostren preocupats per la paràlisi de l’administració a l’hora de posar ordre a una regulació que freni els robatoris generalitzats de pinyes

El sector del pinyó a Catalunya és un àmbit estratègic i amb un potencial productiu i econòmic enorme, i a partir de l’anàlisi de diverses experiències desenvolupades els darrers anys en el marc del projecte Quality Pinea, ara aposta decididament per les plantacions intensives. Els bons resultats del treballs duts a terme per la producció de pinyes fan veure la viabilitat de les plantacions de pi pinyer en grans extensions de zones agrícoles, fins i tot en àrees marginals i amb poca pluviometria.

Al mateix temps, els estudis avalen la rendibilitat econòmica d’aquest tipus de plantacions intensives, fet que hauria d’animar a propietaris de terrenys forestals i agrícoles a tirar endavant aquest nou tipus d’explotacions. S’hi han presentat interessants conclusions de treballs fets en els darrers anys, com per exemple la quantificació de la producció de pinya mitjançant l’ús de drons amb sensors de imatge d’alta resolució espacial, que s’ha estat testant en plantacions empeltades. Al mateix temps, la tècnica d’empelts s’ha demostrat altament efectiva com a alternativa en zones de conreu abandonades.

Tant productors com tècnics dels centres de recerca que han participat a l’estudi remarquen que el sector del pinyó ha de quedar regulat, igual que d’altres productes no fusters com els bolets, el bruc o el llentiscle, per l’Agenda Forestal 2025 que està desenvolupant el govern de la Generalitat. Els productes no fusters són la base d’una bioeconomia circular agroforestal, i tot i que des de la Conselleria d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural s’ha mostrat el compromís en contemplar la seva regulació, la falta de concreció preocupa al sector professional, molt perjudicat pels robatoris de pinyes i la comercialització dels pinyons al mercat negre.

Una altra de les amenaces del pi pinyer és la plaga de la xinxa americana del pi (Leptoglossus occidentalis) que afecta greument la producció de pinyes. Per aquest motiu els productors agrupats a través de la Cooperativa de Serveis Forestals i els principals centres de recerca forestal de Catalunya participen al nou Grup Operatiu Pinea, un projecte innovador d’àmbit estatal per fer front a les plagues que provoquen grans pèrdues de producció i amenacen seriosament la viabilitat del sector.ector del pi pinyer