La revista Rhode va ser la expressió dels nous moviments culturals a Roses a inicis de la dècada del 70

Arxiu Municipal de Roses

Portada del mes d'abril de 1971 de la revista Rhode

El Document del Mes d’aquest desembre de l’Arxiu Municipal de Roses parla de la revista Rhode, publicada entre 1971 i 1972

Arxiu Municipal de Roses
Portada del mes d’abril de 1971 de la revista Rhode

ViladeRoses ja va informar al mes de juliol sobre la cessió que va fer el rosinc Esteve Palou del seu fons documental a l’Arxiu Municipal de Roses. Un fons entre els que hi ha uns exemplars de la revista Rhode, publicació de caràcter mensual que aparegué entre 1971 i 1972, i que aquest desembre presenta l’Arxiu en el seu Document del Mes.

La revista Rhode fou iniciativa breu, però de fort impacte cultural, que permeté a tota una generació de joves iniciar-se en l’activisme social. Els exemplars de la publicació, es conserven a l’AMR.

Més enllà de conservar tots els exemplars de la revista Rhode, Esteve Palou, darrer distingit amb la Dracma de Plata de Roses, va cedir també guardà la documentació administrativa que la va fer possible i totes les notes relatives al seu disseny i contingut, document que permet recuperar de l’oblit una publicació molt poc coneguda per molts rosincs i rosinques.

Rhode aparegué mensualment entre els mesos de febrer de 1971 i l’agost de l’any següent, 1972, és a dir, se’n feren 15 números. Se n’imprimien 200 exemplars de cada edició, els quals es venien pràcticament tots, a un preu de 10 pessetes i es distribuïen des d’una quarentena d’establiments comercials de la població.

La publicació esdevingué un glop d’aire fresc i nou enmig de la grisor del darrer franquisme. De fet, fou el resultat inevitable dels nous temps, de les noves formes de pensar i sentir, de la decantació de tot allò que dugueren els turistes. Rhode fou la modernor de principi de la dècada de 1970, la posada en escena i en valor dels nous corrents musicals, per exemple, amb la Nova Cançó al capdavant. També destacà en la divulgació de la història local, en la mateixa mesura que fou una publicació amatent als problemes més actuals, com l’aculturació que començava a provocar el turisme de masses o els atacs al patrimoni natural i arquitectònic.

L’Arxiu Municipal detalla al llarg de la seva publicació, les argúcies ideades per l’impulsor de la revista, el mateix Esteve Palou, i els seus col·laboradors, per aprofitar els instruments del règim franquista i tenir èxit davant les autoritats censores.

Podeu consultar el document del mes en el següent enllaç.