La riba de la riera Ginjolers, a l’urbanització del Mas Oliva, es convertirà en un passeig urbà i natural

Construcció passeig urbà al Mas Oliva de Roses

En aquesta riba de la Riera Ginjolers al seu pas pel Mas Oliva hi haurà un passeig urbà

L’Ajuntament de Roses ha iniciat les obres a la riera Ginjolers al seu pas per la urbanització del Mas Oliva, amb l’objectiu d’adequar l’espai per a la propera plantació de nou arbrat

Construcció passeig urbà al Mas Oliva de Roses
En aquesta riba de la Riera Ginjolers al seu pas pel Mas Oliva hi haurà un passeig urbà

Amb aquesta actuació, després d’haver procedit a la tala dels arbres que es va fer al passat mes de novembre, s’avança el projecte per convertir les dues ribes de la riera Ginjolers en un passeig urbà, que també inclou el soterrament de la línia elèctrica i la propera construcció d’una passera.

La constant problemàtica existent amb els pins del carrer Oslo, on les arrels aixecaven el paviment asfàltic tot i haver-se dut a terme una intervenció d’arranjament, ha provocat uns danys estructurals irreversibles. Per posar fi a aquesta situació, s’acaben d’iniciar els treballs de construcció d’una nova vorada d’1,1 metres en aquest punt de la riera Ginjolers, amb 633 metres de llargada, que permetrà la plantació d’un nou arbrat, concretament alzines sureres, en substitució dels pins. El projecte inclou també la pavimentació del carrer Oslo afectada per les arrels i el soterrament de la línia elèctrica.

El consistori inicia així la reconversió d’aquest espai de transició urbà-rústic: zona urbana a la riba dreta i camí rústic a l’esquerra, amb un arbrat molt antic al bell mig juntament amb la riera. La voluntat municipal és la de donar continuïtat al recorregut amb la instal·lació d’una nova passera que connecti les dues ribes, a mig termini.

D’aquesta manera, el circuit del carrer Oslo amb la passera i el camí que voreja la riera fins al Centre Escolar Empordà s’ha de convertir en un agradable passeig natural amb continuïtat fins a la urbanització Els Grecs.