Roses a favor del Dret a Morir Dignament

Roses a favor del Dret a Morir Dignament
La Moció del Dret a Morir Dignament es va aprovar per majoria al ple ordinari d'aquest mes de febrer de l'Ajuntament de Roses

El ple ordinari del mes de febrer de l’Ajuntament de Roses aprova per majoria una moció sobre el Dret a Morir Dignament

La declaració universal dels Drets Humans (1948), al seu article primer, diu que “tots els éssers humans neixen lliures i iguals en llibertat i en drets”. Aquesta llibertat i aquesta dignitat no s’han de perdre en cap moment de la vida, tampoc en el procés final que ens porta a la mort.

El 26 de gener de 2017, el Parlament de Catalunya va aprovar una Moció sobre el Dret a Morir Dignament.

I ahir, l’Ajuntament de Roses va aprovar, per majoria, la Moció presentada pel Grup Municipal d’ERC, pel Dret a Morir Dignament.

La proposta va ser presentada per la regidora d’Acció Social, Igualtat i Nova Ciutadania, Esther Bonaterra arran que “ens vinguessin a veure una representació de l’Associació Dret a Morir Dignament de Catalunya per presentar-nos la tasca que està portant a terme, a més de proposar-nos presentar aquesta moció al ple”.

I segons diu aquesta moció, que es va presentar ahir al ple ordinari del mes de febrer de l’Ajuntament de Roses, “tota persona té dret a rebre una atenció de qualitat que promogui l’alleujament del patiment, sigui físic, psicològic, social o espiritual, proveïda en l’entorn idoni (domicili, hospital, etc.), i atenent les preferències de la persona.
Quan es donen situacions de patiment insuportable i la persona, en plena possessió de les seves facultats per decidir, expressa el seu desig de morir i sol·licita ajuda per fer-ho, té el dret a rebre un tracte respectuós i que se li doni una resposta proporcionada a la intensitat d’aquest patiment. Igualment, la persona té dret que els professionals sanitaris li facilitin les cures i els tractaments necessaris per facilitar-li una mort digna i sense patiment, sempre dins del marc legal vigent”.

L’únic que va intervenir després  de l’exposició de la proposta va ser el portaveu del PSC Roses, Toni Rodríguez, que va assegurar “que aquest país s’ha d’alegrar que finalment es pugui evitar el patiment de moltes persones. Moltes gràcies per presentar aquesta moció”, concloent amb un explícit “votarem a favor”.
I van votar a favor tots els representants polítics de Roses menys el portaveu del PPC, Manel Escobar, que es va abstenir.

Acords de la Moció al Dret de Morir Dignament

  • Informar a les treballadores i treballadors municipals sobre els drets de la ciutadania al final de la vida i el benefici de fer el Document de Voluntats Anticipades (DVA).
  • Divulgar aquest acord, així com el DVA, i impulsar xerrades informatives i activitats a centres assistencials, educatius i culturals dependents de l’ajuntament, donar notícia als mitjans de comunicació municipals i edició de tríptics informatius, que estaran disponibles als punts d’informació municipals.
  • Donar suport administratiu per facilitar el tràmit del DVA, mitjançant la disponibilitat a les Oficines d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de la informació necessària per a tramitar i inscriure el DVA.
  • Instar al Parlament i la Generalitat de Catalunya a simplificar el tràmit del DVA per tal d’oferir a la ciutadania la possibilitat de signar el document davant d’un funcionari públic municipal.
  • Recolzar la proposta del Parlament de Catalunya demanant la regulació sobre la despenalització de l’eutanàsia al Congrés, fent-los arribar aquesta moció aprovada.