Roses amplia a dues les places de la Residència Pi i Sunyer per a casos d’urgència social

0
1
Residència Pi i Sunyer de Roses
Residència Pi i Sunyer de Roses

D’aquesta manera, s’amplia la plaça amb què comptava fins ara per a aquesta funció, passant a disposar d’una habitació completa de dues places

L’Ajuntament de Roses compta a partir d’ara amb dues places d’acolliment a la Residència Nova Vida, que és el nom oficial de la que tothom a Roses coneix com a la Residència Pi i Sunyer, per poder donar resposta a les necessitats d’urgència social que es puguin produir a la població, oferint així una solució ràpida a persones grans sense recursos o sense família fins a la seva assistència definitiva per part dels organismes competents.

El Departament d’Acció Social de l’Ajuntament de Roses va apostar fa anys per disposar d’una plaça de residència de gent gran de manera permanent, que li permetés donar cobertura a les situacions d’urgència de casos de gent gran sense autonomia, ja sigui sobtada o per processos degeneratius, i amb una feble xarxa social i familiar que requereixen d’una actuació àgil i integral.
Fruit d’aquest interès, l’any 2009 es va establir l’acord entre el consistori i la residència Nova Vida, en base al qual el primer passava a disposar d’una plaça residencial. 

“Invertim cada vegada més recursos per tal de millorar la xarxa de protecció de tota la gent de Roses, per poder respondre cada vegada millor les necessitats socials del poble, que són diverses. En aquest cas, millorem la prestació a un dels col·lectius que més risc corre en cas de caure en situació de vulnerabilitat, com és la gent gran”, ha manifestat la regidora d’Acció Social de Roses, Esther Bonaterra.

Les situacions d’urgència que s’han anat succeint al llarg dels darrers anys, han provocat que la plaça disponible estigués ocupada pràcticament de manera continuada. L’envelliment progressiu de la població, el debilitament de les xarxes socials i familiars, les llistes d’espera existents per a aquesta tipologia de recurs a nivell públic i, generalment, la complexitat en l’abordatge d’aquests casos, han fet valorar al departament d’Acció Social l’ampliació a dues places residencials. 

D’aquesta manera, l’Ajuntament disposa a partir d’ara de dues places, és a dir, d’una habitació sencera, que facilitarà la gestió diària dels casos que s’hi deriven i permetrà cobrir amb millors condicions les situacions d’urgència del col·lectiu. Aquest servei té caràcter temporal mentre s’espera l’adjudicació d’una plaça o recurs assistencial adequat i de manera definitiva per part de la Generalitat.