Roses amplia el servei de l’enllumenat públic controlat per ordinador

Ajuntament de Roses
Equip de telegestió de l'enllumenat públic de Roses

Es tracta d’un sistema de telegestió que permet una major eficiència i estalvi energètic de l’enllumenat públic

L’empresa municipal ROSERSA està treballant en l’ampliació del sistema d’enllumenat públic telegestionat a Roses, en aquesta ocasió en el sector del mercat municipal. Amb aquest, són tres els nous equips telegestionats instal·lats en el què portem d’any, continuant així amb l’ampliació i modernització gradual de l’enllumenat públic de la població.
“Hem d’aprofitar les avantatges de les noves tecnologies, i en aquest cas es tracta de poder gestionar la xarxa de llum públic a través d’un ordenador, un control, mitjançant una web, que ens permet la programació de l’encesa i apagada de les llums, la qual cosa suposa un estalvi energètic al poder reduir l’horari de funcionament únicament a les hores en què l’enllumenat sigui estricament necessari”, ha afirmat el regidor d’Infraestructures i Serveis Públics, Juan M. Fernández.

Altres millores respecte al sistema tradicional és la informació que ofereix en temps real de consums i tensió elèctrica, l’encesa i apagada de la instal·lació a distància i de manera immediata sense haver de desplaçar operaris als diferents punts d’enllumenat, la consulta d’històrics de consums i l’estabilització o reducció del flux lluminós segons les necessitat de cada moment del dia.

A més, el sistema telegestionat permet actuar amb més celeritat en casos d’avaries o per fer l’encesa i l’apagada d’una instal·lació per control remot, com per exemple en les actuacions de focs artificials. 

Aquest 2019 s’han instal·lat dos equips al passeig marítim que, juntament amb el que s’està instal·lant actualment en el sector del mercat municipal, sumen un total de 19 equips renovats repartits per tot el municipi. El consistori preveu la instal·lació gradual d’aquest sistema en els gairebé 100 quadres d’enllumenat públic existents.